# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Designing a Rocket for 3D Printing in Tinkercad
838.96 MB 538 4
رایگان
Digital Tutors - Designing a Rocket for 3D Printing in Tinkercad

Digital Tutors - Designing a Ro ...

Throughout this Tinkercad tutorial we'll go through the process of using Tinkercad as a simple CAD tool to model a rocket for 3D Printing. We'll d ...

دانلود 4
838.96 MB
رایگان

بارگزاری