# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آموزش Cakewalk SONAR
871.22 MB 1711 282 4.0
رایگان
2
آموزش Sonar X3
391.43 MB 614 61
رایگان
3
آموزش SONAR X3e
1.22 GB 610 235
رایگان
آموزش Cakewalk SONARVTC Cakewalk SONAR 8.5 Producer Edition

آموزش Cakewalk SONAR
VTC Cakewalk SONAR 8.5 Producer ...

Cakewalk SONAR نرم افزار فوق العاده حرفه ای و پر محتوای سونار چند سالی است که تهیه کنندگان و آهنگسازان مطرح جهان را همراهی میکند و به شما اجازه می ده ...

دانلود 282
871.22 MB
رایگان
4.0
آموزش Sonar X3Groove3 SONAR X3 New Features

آموزش Sonar X3
Groove3 SONAR X3 New Features

این کورس آموزشی ویژه عزیزانی تهیه شده است که از برنامه های Sonar X2 یا Sonar X1 پیش از این استفاده می کرده اند و اکنون می خواهند دانش و مهارت های خود ...

دانلود 61
391.43 MB
رایگان
آموزش SONAR X3eGroove3 SONAR X3 Explained

آموزش SONAR X3e
Groove3 SONAR X3 Explained

SONAR X3e نرم افزار فوق العاده حرفه ای و پر محتوای سونار چند سالی است که تهیه کنندگان و آهنگسازان مطرح جهان را همراهی میکند و به شما اجازه می دهد تا ...

دانلود 235
1.22 GB
رایگان

بارگزاری