# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
گرافت (پیوند) های پوست - آثار، کاربرد ها و تحقیق کنونی
118.06 MB 493 0
2,000
2
پیشرفت ها ی غیر منتظره در تحقیقات ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
53.94 MB 743 0
2,000
3
بیوپسی (برداشت بافت) پوست – چشم انداز ها
43.18 MB 338 0
2,000
4
اطلس درماتولوژی سالمندان
40.42 MB 533 0
2,000
5
درماتیت تماسی (آماس پوست ناشی از تماس)
9.73 MB 687 0
2,000
6
ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست) در کلینیک – تشخیص، مدیریت و عوارض بدخیمی
32.08 MB 572 0
2,000
7
دانلود کتاب تحقیق در مورد ملانوم – نگاهی اجمالی به دستورالعمل های کنونی و روند های آینده
36.26 MB 457 0
2,000
8
نظری اجمالی بر سرطان پوست
19.19 MB 531 0
2,000
9
سرطان های پوست – فاکتور های خطر، پیشگیری و درمان
6.07 MB 423 0
2,000
10
پیشرفت در ملانوم بدخیم – چشم انداز های بالینی و پژوهشی
17.43 MB 577 0
2,000
11
پسوریازیس
17.31 MB 732 0
2,000
12
پسوریازیس – یک بیماری منتشره
7.59 MB 479 0
2,000
13
درمان ملانوم متاستاتیک (تومور جابجا شونده سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
12.90 MB 526 0
2,000
14
مدیریت فعلی ملانوم بدخیم (تومور بدخیم سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
16.39 MB 497 0
2,000
15
ژنتیک جاری در درماتولوژی (پوست شناسی)
18.08 MB 562 0
2,000
16
نکات برجسته در سرطان پوست
18.05 MB 431 0
2,000
17
بیوپسی پوست (برداشت بافت پوست) – تشخیص و درمان
26.37 MB 532 0
2,000
18
پسوریازیس – انواع، علل و دارو
6.08 MB 464 0
2,000
19
پیشرفت های اخیر در زیست شناسی، درمان و مدیریت ملانوم
17.91 MB 489 0
2,000
20
گرافت (پیوند) های پوست
16.91 MB 665 0
2,000
21
ملانوم – از تشخیص زود هنگام تا درمان
27.69 MB 514 0
2,000
22
درماتولوژی لوازم آرایشی و بهداشتی برای پوست رنگی
25.40 MB 612 0
2,000
23
اصول مراقبت از پوست – راهنمایی برای پرستاران و شاغلین بخش بهداشت و درمان
23.30 MB 517 0
2,000
24
بین پوست ها – بدن در روانکاوی – تحولات معاصر
9.59 MB 677 0
2,000
25
درماتولوژی آرایشی – اصول و کاربرد
37.99 MB 426 0
2,000

بارگزاری