# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مهندسی بافت و پزشکی احیا – رویکرد نانو
106.33 MB 607 0
2,000
2
کاربرد های پزشکی احیا در پیوند عضو
105.20 MB 453 0
2,000
3
پزشکی احیا کننده و مهندسی بافت
71.69 MB 491 0
2,000
4
سلول ها و بیومتریال ها در احیا پزشکی
57.54 MB 698 0
2,000
5
پزشکی احیا و مهندسی بافت – سلول ها و بیومتریال ها (زیست مواد)
48.68 MB 470 0
2,000
6
زیست شناسی احیا کننده ستون فقرات و نخاع
31.53 MB 352 0
2,000
7
پیشرفت ها در پزشکی احیا
17.53 MB 436 0
2,000
8
تحولات در محصولات پزشکی احیا و مهندسی شده بافت – رویکرد عملی
13.90 MB 527 0
2,000
9
احیا ACL بازبینی – موارد مصرف و روش ها
11.17 MB 446 0
2,000
10
نانوفناوری در پزشکی احیا – روش ها و پروتکل ها
7.14 MB 532 0
2,000
11
تمرین بازسازی (احیا) پزشکی
5.87 MB 429 0
2,000
12
بیومتریال ها و سلول های بنیادی در پزشکی احیا کننده
64.75 MB 470 0
2,000
13
سد های ایمونولوژیکی برای احیا پزشکی
12.27 MB 493 0
2,000
14
بیومتریال ها و پزشکی احیا
36.10 MB 454 0
2,000
15
واسکولاریزاسیون (عروق زایی) – پزشکی احیا و مهندسی بافت
49.31 MB 509 0
2,000
16
تکنیک های نوری در پزشکی احیا کننده
70.00 MB 470 0
2,000
17
روند های جدید در مهندسی بافت و احیا پزشکی – کتاب رسمی انجمن ژاپنی برای احیا پزشکی
13.58 MB 425 0
2,000
18
پزشکی احیا کننده و سلول درمانی
6.33 MB 473 0
2,000
19
پزشکی احیا کننده – کاربرد منابع غیر جنینی سلول های بنیادی
11.97 MB 407 0
2,000
20
راهنمای احیا قلبی ریوی پایه
6.48 MB 464 2 5.0
2,000
21
پزشکی احیا کننده قرنیه – روش ها و پروتکل ها
6.38 MB 431 0
2,000
22
داربست های مصنوعی کامپوزیت برای مهندسی بافت و پزشکی احیا
4.46 MB 418 0
2,000
23
راهنمای احیا، طب مراقبت های ویژه و اضطراری
7.05 MB 492 0
2,000
24
پزشکی احیا کننده - از پروتکل تا بیمار
18.57 MB 455 0
2,000

بارگزاری