# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Apple macOS Mojave 10.14.1
3.12 GB 6 0
رایگان
2
Apple macOS Mojave 10.14
5.63 GB 9 9
رایگان
3
macOS Server 5.6.3
199.89 MB 4 0
رایگان
4
DiskMaker X 7.0.1 macOS
9.42 MB 23 1
رایگان
5
Mojave 10.14 Beta 4 macOS
5.34 GB 7 0
رایگان
6
ZOC 7.20.0 macOS
5.44 MB 9 0
رایگان
7
Mac OS High Sierra 10.13.6
4.86 GB 20 1
رایگان
8
Mac OSX High Sierra 10.13.5
4.86 GB 29 0
رایگان
9
Mac OSX High Sierra v10.13.4
4.88 GB 48 4
رایگان
10
macOS High Sierra v10.13.3 (17D47) Mac OSX
4.87 GB 72 6
رایگان
11
Mac OSX High Sierra 10.13.3 Build 17D47
6.70 GB 65 17
رایگان
12
WALTR 2.6.7 Mac OSX
34.94 MB 43 1
رایگان
13
Crossover 17.0 Mac OSX
200.25 MB 35 1
رایگان
14
Mac OSX High Sierra 10.13.2 Build 17C88
4.86 GB 48 0
رایگان
15
LaunchControl 1.36 Build 1013 Mac OSX
8.96 MB 37 0
رایگان
16
ZOC Terminal 7.16.2 Mac OSX
5.39 MB 14 0
رایگان
17
Crossover 17.0 MAC OSX
196.62 MB 46 3
رایگان
18
Mac OSX High Sierra 10.13.1 Build 17B48
4.84 GB 54 0
رایگان
19
TechTool Pro 9.5.3 MacOSX
160.92 MB 33 0
رایگان
20
macOS High Sierra v10.13 MAC OSX
4.82 GB 153 7
رایگان
21
Microsoft Windows Server 2016 Build 14393.1532 AIO Integrated July 2017
5.26 GB 162 3
رایگان
22
Microsoft Windows Server 2012 R2 AIO Integrated July 2017
5.26 GB 134 0
رایگان
23
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 AIO Integrated July 2017
5.26 GB 133 1
رایگان
24