# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Apple macOS Mojave 10.14.2
2.30 GB 14 0
رایگان
2
Apple macOS Mojave 10.14.1
3.12 GB 19 0
رایگان
3
Apple macOS Mojave 10.14
5.63 GB 16 9
رایگان
4
macOS Server 5.6.3
199.89 MB 14 0
رایگان
5
DiskMaker X 7.0.1 macOS
9.42 MB 38 1
رایگان
6
Mojave 10.14 Beta 4 macOS
5.34 GB 15 0
رایگان
7
ZOC 7.20.0 macOS
5.44 MB 19 0
رایگان
8
Mac OS High Sierra 10.13.6
4.86 GB 29 1
رایگان
9
Mac OSX High Sierra 10.13.5
4.86 GB 43 0
رایگان
10
Mac OSX High Sierra v10.13.4
4.88 GB 63 4
رایگان
11
macOS High Sierra v10.13.3 (17D47) Mac OSX
4.87 GB 92 6
رایگان
12