# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
اندوسکوپی پیشرفته پزشکی زنان
70.57 MB 348 0
2,000
2
آرتروسکوپی (بررسی درون مفصل) مدرن
40.36 MB 302 0
2,000
3
لاپاروسکوپی پیشرفته
13.07 MB 300 0
2,000
4
کولونوسکوپی (معاینه اندوسکوپی روده بزرگ و قسمت انتهایی روده کوچک)
34.37 MB 354 0
2,000
5
لاپاروسکوپی – رویکرد میان رشته ای
24.20 MB 232 0
2,000
6
تکنیک های جدید در اندوسکوپی دستگاه گوارش
33.47 MB 329 0
2,000
7
اندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش
32.91 MB 441 0
2,000
8
پیشرفت ها در جراحی لاپاروسکوپی
15.51 MB 485 0
2,000
9
شیوه های اندوسکوپی در کلون (روده بزرگ) و رکتوم (راست روده)
12.47 MB 436 0
2,000
10
دیدگاه های جهانی در برونکوسکوپی (اندوسکوپی ریه ها)
12.26 MB 418 0
2,000
11
کولونوسکوپی و غربالگری سرطان کولورکتال – دستورالعمل های آینده
14.41 MB 407 0
2,000
12
اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش
26.47 MB 369 0
2,000
13
فلوروسکوپی عملی دستگاه (سیستم) های های GI و GU
42.12 MB 492 0
2,000
14
آرتروسکوپی ناحیه ای
24.78 MB 404 0
2,000
15
آندوسکوپی
36.79 MB 353 0
2,000
16
اطلس لیفت - لاپاروسکوپی
15.34 MB 388 0
2,000
17
درمان تکنیک تونل آندوسکوپی دستگاه گوارش
9.24 MB 360 0
2,000
18
اصول آندوسکوپی انعطاف پذیر برای جراحان
14.09 MB 379 0
2,000
19
آرتروسکوپی آرنج
5.28 MB 421 0
2,000
20
آندوسکوپی و تصویربرداری تشخیصی
21.37 MB 300 0
2,000
21
برونکوسکوپی مداخله ای – راهنمای بالینی
11.67 MB 378 0
2,000
22
آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)
70.83 MB 406 0
2,000
23
یورتروسکوپی – موارد مصرف، ابزار دقیق و تکنیک
15.99 MB 399 0
2,000
24
آندوسونوگرافی تشخیصی – رویکر مبتنی بر مورد
35.95 MB 355 0
2,000
25
آموزش شبیه سازی در لاپاراسکوپی و جراحی رباتیک
2.65 MB 386 0
2,000

بارگزاری