# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بازتاب و بررسی در مورد روش حسابرسی: دستورالعمل برای شفافیت بیشتر
182.51 KB 322 0
رایگان
2
تاثیر آشکار سازی الزامی ضعف های کنترل داخلی بر تصمیم گیری های شرکت
221.18 KB 294 3
رایگان
3
هزینه های کسب بیمه: سرمایه گذاری در برابر افزایش
142.89 KB 192 0
رایگان
4
حسابرسی داخلی در هند و چین: برخی شواهد تجربی و مسائل مربوط به تحقیق
85.26 KB 181 1
رایگان
5
بازخرید تعادل بدهی بانک ها: انگیزه ای برای نگرانی احتیاطی
172.08 KB 166 0
رایگان
6
اعضای هیئت مدیره با استایل: تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک های شخصی آنها بر انتخاب گزارشگری مالی
267.85 KB 199 0
رایگان
7
خنثی شدن سود عمدی با توجه به توانایی مدیریتی
295.57 KB 199 0
رایگان
8
فساد تجاری و رونق اقتصادی
414.30 KB 184 0
رایگان
9
بازگویی حسابداری و سیاست پولی شرکت
169.94 KB 212 0
رایگان
10
تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت
198.58 KB 194 0
رایگان
11
تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران
172.97 KB 176 0
رایگان
12
پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری
474.86 KB 183 0
رایگان
13
اجرای خانگی قوانین دود آزاد در خانه ها و ماشین ها: تمرکز بر رفتار سیگار کشیدن نوجوانان
167.08 KB 184 0
رایگان
14
اتخاذ تصمیمات سازگارتر توسط افراد دارای شرایط طیف اوتیسمی
774.52 KB 175 0
رایگان
15
تاثیر همگنی انتخاب در موارد چند گزینه
310.97 KB 210 0
رایگان
16
ابتکارات سیاستی برای مدیریت توسعه پایدار اجتماعی: تلاش گزارشات هندی
789.58 KB 203 0
رایگان
17
تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن
1,022.71 KB 167 0
رایگان
18
ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی
821.77 KB 210 0
رایگان
19
تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (2014-2014)
878.72 KB 160 0
رایگان
20
شدت تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور آسیا
819.47 KB 171 0
رایگان
21
بررسی تجربی در مورد مسائل تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند
806.18 KB 168 0
رایگان
22
تغییرات پوشش و دقت پیش بینی سود
158.66 KB 197 0
رایگان
23
چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟
167.75 KB 186 0
رایگان
24
چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ شواهد از دستکاری فعالیت های واقعی
170.77 KB 187 0
رایگان
25
تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی
167.78 KB 206 0
رایگان

بارگزاری