# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی سال تحصیلی 97-98
6.60 MB 142 0
رایگان
2
حجم سازی سال تحصیلی 97-98
4.04 MB 123 3
رایگان
3
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 145 1
رایگان
4
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.97 MB 166 0
رایگان
5
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.22 MB 112 1
رایگان
6
مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
5.93 MB 138 1
رایگان
7
عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 157 0
رایگان
8
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 103 0
رایگان
9
قالب گیری و آلیاژسازی سال تحصیلی 97-98
3.43 MB 163 1
رایگان
10
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.62 MB 108 0
رایگان
11
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 103 0
رایگان
12
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.10 MB 108 2
رایگان
13
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
6.55 MB 155 0
رایگان
14
تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور سال تحصیلی 97-98
5.46 MB 108 0
رایگان
15
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.18 MB 113 1
رایگان
16
طراحی و آماده سازی فایل های چاپی سال تحصیلی 97-98
7.26 MB 135 0
رایگان
17
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
4.00 MB 93 0
رایگان
18
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.51 MB 97 2
رایگان
19
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
5.69 MB 109 0
رایگان
20
تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی سال تحصیلی 97-98
6.77 MB 100 1
رایگان
21
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
9.24 MB 126 0
رایگان
22
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 128 1
رایگان
23
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.73 MB 122 2
رایگان
24
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 124 0
رایگان
25
بافندگی سال تحصیلی 97-98
3.89 MB 113 0
رایگان

بارگزاری