# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی سال تحصیلی 97-98
6.60 MB 236 0
رایگان
2
حجم سازی سال تحصیلی 97-98
4.04 MB 216 3
رایگان
3
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 242 1
رایگان
4
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.97 MB 256 0
رایگان
5
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.22 MB 197 1
رایگان
6
مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
5.93 MB 237 1
رایگان
7
عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 277 0
رایگان
8
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 193 0
رایگان
9
قالب گیری و آلیاژسازی سال تحصیلی 97-98
3.43 MB 273 1
رایگان
10
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.62 MB 211 0
رایگان
11
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 190 0
رایگان
12
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.10 MB 204 2
رایگان
13
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
6.55 MB 241 0
رایگان
14
تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور سال تحصیلی 97-98
5.46 MB 192 0
رایگان
15
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.18 MB 204 1
رایگان
16
طراحی و آماده سازی فایل های چاپی سال تحصیلی 97-98
7.26 MB 226 0
رایگان
17
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
4.00 MB 187 1
رایگان
18
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.51 MB 198 2
رایگان
19
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
5.69 MB 212 0
رایگان
20
تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی سال تحصیلی 97-98
6.77 MB 183 1
رایگان
21
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
9.24 MB 223 0
رایگان
22
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 243 2
رایگان
23
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.73 MB 219 2
رایگان
24
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 224 0
رایگان
25
بافندگی سال تحصیلی 97-98
3.89 MB 203 0
رایگان

بارگزاری