# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
یک راهنمای بهترین روش ساده برای حکمرانی و افشای مدیریت ریسک توسط هیئت مدیره و مدیر ارشد
300.52 KB 243 1
رایگان
2
تاثیر ارزیابی ریسک تقلب، استقلال حسابرسان حسابرسی کیفیت مقامات منطقه ای در بازرسی های مالی
320.63 KB 226 0
رایگان
3
قابلیت اثبات و تایید خارجی اطلاعات حسابداری و معاملات دارایی غیرمستقیم
456.48 KB 213 3
رایگان
4
اشیای کوچک و چالش های بزرگ: حریم خصوصی اطلاعات و اینترنت اشیا
349.09 KB 278 0
رایگان
5
بررسی مقایسه ای از پروتکل های اینترنت اشیا
361.08 KB 269 3
رایگان
6
مطالعه و آزمون رابطه بین آموزش در مورد رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی
847.63 KB 259 0
رایگان
7
نقش تصویر برند در شکل گیری قصد خرید مسافران خطوط هوایی: مطالعه صنعت حمل و نقل هوایی ایران
397.23 KB 252 0
رایگان
8
رابطه رضایت شغلی و مشارکت کارکنان در اداره گمرک سلطنتی مالزی
281.36 KB 269 3
رایگان
9
قرار گرفتن در معرض ارزش منصفانه، تخصص حسابرسان و استفاده از اختیارات بانکی از طریق رویدادهای وام
750.46 KB 514 0
رایگان
10
موانع قیمت ارقام در بازار سهام ایالات متحده
686.91 KB 257 0
رایگان
11
در راستای نقش پیشگیرانه حسابرسان داخلی در نقض پذیرش نقدی ضد پولی: دیدگاه مصری
962.12 KB 242 0
رایگان
12
اهداف مرتبط با اهداف اطمینان و مشورتی حسابرسی داخلی همکاری با شواهد تجربی حسابرس خارجی از دو دیدگاه: حسابرسان داخلی و خارجی
456.82 KB 483 1
رایگان
13
تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر کیفیت گزارش های مالی بانک ها در نیجریه
533.09 KB 254 0
رایگان
14
انگیزه برای ناسازگاری: یک مطالعه تجربی با حسابرسان داخلی
702.34 KB 251 0
رایگان

بارگزاری