# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
شیب لغزنده؛ آینده بغرنج اروپا
1.54 MB 297 2
رایگان
2
پارادیپلماسی؛ شهرها و ایالات به‌عنوان بازیکنان جهانی
2.76 MB 306 1
رایگان
3
هزینه جهانی‌شدن؛ مخاطرات برای زمین و مردم آن
41.64 MB 271 1
رایگان
4
از کمونیسم تا کاپیتالیسم؛ تئوری یک فاجعه
974.94 KB 296 2
رایگان
5
افسانه نژاد
1.37 MB 322 3
رایگان
6
هندبوک آکسفورد دیپلماسی مدرن
6.62 MB 283 2
رایگان
7
مابین استقلال و وابستگی؛ نظم حقوقی اتحادیه اروپا تحت تأثیر نهادهای بین‌المللی
4.08 MB 296 1
رایگان
8
درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی
2.37 MB 305 2
رایگان
9
پایان انسان؛ ذهنیت های دیجیتالی، افراد غیر انسان و پایان انسان‌شناسی
2.29 MB 277 0
رایگان
10
مشکلات اجتماعی
13.69 MB 244 1
رایگان
11
جامعه‌شناسی؛ ویرایش چهاردهم
108.26 MB 310 1
رایگان
12
جامعه‌شناسی در عصر ما؛ ملزومات
44.62 MB 273 1
رایگان
13
انسان‌شناسی فرهنگی
84.80 MB 268 3
رایگان
14
زندگی درمیان فرهنگ‌ها
21.19 MB 305 2
رایگان
15
بهترین تمرین در نظارت حرفه‌ای
10.03 MB 310 2
رایگان
16
طلوع زندگی نمادین؛ آینده تکامل انسان
13.68 MB 256 1
رایگان
17
امیدها و چشم‌اندازها
1.57 MB 273 1
رایگان
18
تمرین پژوهش اجتماعی
18.21 MB 318 1
رایگان
19
صلاحیت بین‌فرهنگی
80.67 MB 289 2
رایگان
20
شهریار
16.85 MB 347 1
رایگان
21
روابط اجتماعی و زبان
4.75 MB 274 1
رایگان
22
احساسات بشر؛ یک نظریه جامعه‌شناسی
1.68 MB 371 6
رایگان
23
هنر کشف خود؛ تصویر و هویت در فرهنگ بصری عامه
4.10 MB 307 2
رایگان
24
هندبوک مذهب و نهادهای اجتماعی
2.33 MB 283 1
رایگان
25
سلطه یا بقا: چالش آمریکا برای سیطره‌ی جهانی
1.30 MB 273 1
رایگان
افسانه نژادThe Myth of Race: The Troubling Persistence of an Unscientific Idea

افسانه نژاد
The Myth of Race: The Troubling ...

کتاب “افسانه نژاد” با آشکارسازی اینکه چطور نظریه‌های تباهی نژادی قرن شانزدهم تبدیل به یک توجیه حیاتی برای امپریالیسم غربی و برده‌داری شد؛ منشاء ایدئول ...

دانلود 3
1.37 MB
رایگان
مشکلات اجتماعیSocial Problems, Census Update (12th Edition)

مشکلات اجتماعی
Social Problems, Census Update ...

کتاب پرفروش “مشکلات اجتماعی” با به‌کاربستن یک رویکرد تعارض، بر ویژگی‌های اساسی جهان اجتماعی درجهت کمک به دانشجویان برای درک مشکلات اجتماعی امروزه، تمر ...

دانلود 1
13.69 MB
رایگان
انسان‌شناسی فرهنگیCultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity

انسان‌شناسی فرهنگی
Cultural Anthropology: Apprecia ...

با تمرکز بر درک مردم‌شناسی، نسخه جدید کتاب “انسان‌شناسی فرهنگی”، معرفی جامع و بروزی از انسان‌شناسی فرهنگی ارائه می‌دهد. موضوعات کلیدی ارزیابی تجاربی ک ...

دانلود 3
84.80 MB
رایگان
زندگی درمیان فرهنگ‌هاLives Across Cultures: Cross-Cultural Human Development (5th Edition)

زندگی درمیان فرهنگ‌ها
Lives Across Cultures: Cross-Cu ...

کتاب “زندگی درمیان فرهنگ‌ها” در یک رویکرد تاریخی، با پوشش طول عمر کامل، ارائه شده است. این متن بر شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی در توسعه انسانی سرتاسر ...

دانلود 2
21.19 MB
رایگان
امیدها و چشم‌اندازهاHopes and Prospects

امیدها و چشم‌اندازها
Hopes and Prospects

آورام نوآم چامسکی زبان‌شناس، فیلسوف آنارشیست و نظریه‌پرداز آمریکایی است. وی در کتابش اشاره می‌کند: “اگر تصور کنیم که هیچ امیدی وجود ندارد، ضمانت کرده‌ ...

دانلود 1
1.57 MB
رایگان
تمرین پژوهش اجتماعیThe Practice of Social Research

تمرین پژوهش اجتماعی
The Practice of Social Research

کتاب “تمرین پژوهش اجتماعی” به‌عنوان استاندارد طلایی از متون روش‌های پژوهشی، شناخته‌شده است. ویرایش دوازدهم این کتاب یک معرفی جامع و مستقیم از زمینه تح ...

دانلود 1
18.21 MB
رایگان
صلاحیت بین‌فرهنگیIntercultural Competence: Interpersonal Communication Across Cultures (6th Edition)

صلاحیت بین‌فرهنگی
Intercultural Competence: Inter ...

کتاب “صلاحیت بین‌فرهنگی” به خوانندگانی با پیش‌زمینه‌ای آگاه و مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط‌های چندفرهنگی امروزه با ارائه پوششی متعادل از مهارت‌ه ...

دانلود 2
80.67 MB
رایگان
شهریارThe Prince (Hackett Classics)

شهریار
The Prince (Hackett Classics)

بررسی جهش‌های تخیلی ذهن چالاک و نافذ شخصی هچون ماکیاولی، همین طور به شرح در مورد تاریخ، نظریه سیاسی، منابع و زبان در حد امکان نیاز دارد. نیکولو ماکیاو ...

دانلود 1
16.85 MB
رایگان
روابط اجتماعی و زبانLanguage and Social Relations (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language No. 24)

روابط اجتماعی و زبان
Language and Social Relations ( ...

زبان، رابطه نزدیکی با روابط اجتماعی ما دارد و یک واسطه‌ایست که ما به کمک آن در فعالیت‌های اجتماعی مختلف شرکت می‌کنیم. این کتاب، نقش مهم زبان در جنبه ه ...

دانلود 1
4.75 MB
رایگان

بارگزاری