# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تاریخ طبری - جلد دوم
1.73 MB 140 6
رایگان
2
تاریخ طبری - جلد سوم
1.75 MB 119 3
رایگان
3
تاریخ طبری - جلد چهارم
1.83 MB 148 1
رایگان
4
تاریخ طبری - جلد پنجم
2.07 MB 140 1
رایگان
5
تاریخ سلطانی
2.77 MB 183 13
رایگان
6
تکامل چیست؟
10.92 MB 144 5
رایگان
7
سیر تاریخی فلسفه برای نوآموزان
453.73 KB 162 13 5.0
رایگان
8
بستنی‌های باستانی ایران
741.42 KB 112 1
رایگان
9
پیشوایان خراسانی علم و هنر در دوره اسلامی
4.42 MB 118 6
رایگان
10
پاسارگاد بارگاه نخستین شاهنشاه هخامنشی
6.10 MB 126 5 5.0
رایگان
11
کوروش بزرگ سازنده تمدن‌ها
1,012.90 KB 117 2
رایگان
12
زندگی‌نامه کوروش بزرگ
1.06 MB 118 1
رایگان
13
تاثیرات متقابل گاهشماری‌های جهان باستان
1.53 MB 129 0
رایگان
14
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار
2.74 MB 148 9 5.0
رایگان
15
کتیبه‌های تخت جمشید از نگاهی دیگر
3.63 MB 120 4
رایگان
16
زرتشت و زرتشتیان
14.88 MB 142 1
رایگان
17
زندگی و زمانه شاه
11.84 MB 130 7
رایگان
18
انقلاب صنعتی چهارم
3.35 MB 116 1
رایگان
19
نوروز، آداب و رسوم ایرانیان
697.56 KB 121 1
رایگان
20
صد جنگ بزرگ تاریخ
2.07 MB 142 3
رایگان
21
شگفتی‌های مهرگان
522.67 KB 120 0
رایگان
22
به یاد پادشاه سرزمین ها، کوروش بزرگ
6.45 MB 119 0
رایگان
23
هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، معتبر و مردمی
2.74 MB 111 0
رایگان
24
نقاشی و داستان رستم در چند قرن پیش از شاهنامه
850.80 KB 130 5 2.0
رایگان
25
بیستون و نقش رستم از اصیل‌ترین یادمان‌های تاریخی
3.86 MB 132 1
رایگان
تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم کتاب تاریخ طبری - جلد دوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 6
1.73 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم کتاب تاریخ طبری - جلد سوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 3
1.75 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم کتاب تاریخ طبری - جلد چهارم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر ...

دانلود 1
1.83 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم کتاب تاریخ طبری - جلد پنجم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اس ...

دانلود 1
2.07 MB
رایگان
تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی کتاب تاریخ سلطانی‌ به قلم سلطان محمدخان بارکزایی به معرفی و بررسی تاریخ حکومت‌داری لودیان، سوریان، غلجاییان و سدوزاییان می‌پردازد. ارگ، ...

دانلود 13
2.77 MB
رایگان