# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تاریخ طبری - جلد دوم
1.73 MB 280 8
رایگان
2
تاریخ طبری - جلد سوم
1.75 MB 327 4
رایگان
3
تاریخ طبری - جلد چهارم
1.83 MB 306 2
رایگان
4
تاریخ طبری - جلد پنجم
2.07 MB 317 1
رایگان
5
تاریخ سلطانی
2.77 MB 384 13
رایگان
6
تکامل چیست؟
10.92 MB 333 6
رایگان
7
سیر تاریخی فلسفه برای نوآموزان
453.73 KB 389 16 5.0
رایگان
8
بستنی‌های باستانی ایران
741.42 KB 285 10
رایگان
9
پیشوایان خراسانی علم و هنر در دوره اسلامی
4.42 MB 302 7
رایگان
10
پاسارگاد بارگاه نخستین شاهنشاه هخامنشی
6.10 MB 312 5 5.0
رایگان
11
کوروش بزرگ سازنده تمدن‌ها
1,012.90 KB 299 3
رایگان
12
زندگی‌نامه کوروش بزرگ
1.06 MB 284 1
رایگان
13
تاثیرات متقابل گاهشماری‌های جهان باستان
1.53 MB 322 1
رایگان
14
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار
2.74 MB 317 11 5.0
رایگان
15
کتیبه‌های تخت جمشید از نگاهی دیگر
3.63 MB 286 5
رایگان
16
زرتشت و زرتشتیان
14.88 MB 264 1
رایگان
17
زندگی و زمانه شاه
11.84 MB 270 7
رایگان
18
انقلاب صنعتی چهارم
3.35 MB 245 3
رایگان
19
نوروز، آداب و رسوم ایرانیان
697.56 KB 281 1
رایگان
20
صد جنگ بزرگ تاریخ
2.07 MB 322 3
رایگان
21
شگفتی‌های مهرگان
522.67 KB 259 0
رایگان
22
به یاد پادشاه سرزمین ها، کوروش بزرگ
6.45 MB 266 1
رایگان
23
هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، معتبر و مردمی
2.74 MB 275 0
رایگان
24
نقاشی و داستان رستم در چند قرن پیش از شاهنامه
850.80 KB 278 5 2.0
رایگان
25
بیستون و نقش رستم از اصیل‌ترین یادمان‌های تاریخی
3.86 MB 298 2
رایگان
تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم کتاب تاریخ طبری - جلد دوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 8
1.73 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم کتاب تاریخ طبری - جلد سوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 4
1.75 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم کتاب تاریخ طبری - جلد چهارم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر ...

دانلود 2
1.83 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم کتاب تاریخ طبری - جلد پنجم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اس ...

دانلود 1
2.07 MB
رایگان
تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی کتاب تاریخ سلطانی‌ به قلم سلطان محمدخان بارکزایی به معرفی و بررسی تاریخ حکومت‌داری لودیان، سوریان، غلجاییان و سدوزاییان می‌پردازد. ارگ، ...

دانلود 13
2.77 MB
رایگان