# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
اندوکرینولوژی تناسلی ین و جف – فیزیولوژی، پاتوفیزیولوژی و مدیریت بالینی
171.01 MB 484 4 5.0
2,000
2
فئوکروموسیتوم (یک تومور نورواندوکرین) – دیدگاهی جدید درباره این مشکل قدیمی
20.74 MB 501 0
2,000
3
جنبه های معاصر اندوکرینولوژی (غدد درون ریز شناسی)
21.31 MB 497 0 5.0
2,000
4
هورمون های جنسی
15.35 MB 676 0
2,000
5
استروئید های جنسی
13.46 MB 646 0
2,000
6
هورمون تیروئید
16.48 MB 569 0
2,000
7
کم کاری تیروئید – تأثیرات و درمان ها
14.45 MB 439 0
2,000
8
نگاه جدید در کم کاری تیروئید
11.06 MB 520 0
2,000
9
استروئید ها – علم پایه
8.43 MB 521 3
2,000
10
اندوکرینولوژی (غدد درون ریز) پزشکی پایه
34.84 MB 708 0
2,000
11
استروئید ها – جنبه های بالینی
6.02 MB 538 1
2,000
12
هیپرپاراتیروئیدیسم (ترشح بیش از حد هورمون پاراتیروئید)
4.32 MB 550 0
2,000
13
پرولاکتین
14.69 MB 418 0
2,000
14
مدیریت بالینی بیماری تیروئید
31.06 MB 495 0
2,000
15
آخرین اطلاعات پایه و بالینی اندوکرینولوژی (غدد درون ریز شناسی)
7.11 MB 861 0
2,000
16
حالت هنر درمانی غدد درون ریز
14.46 MB 556 0
2,000
17
ملاتونین، خواب و بی خوابی
11.04 MB 635 0
2,000
18
گلوکوکورتیکوئید ها
54.99 MB 455 0
2,000
19
ملانوکورتین ها – عملکرد های چندگانه و پتانسیل درمانی
5.17 MB 486 0
2,000
20
مباحث داغ در غدد درون ریز و بیماری های مرتبط با غدد درون ریز
14.61 MB 620 0
2,000
21
مباحث جاری در هیپوتیروئیدیسم (کم کاری تیروئید) با تمرکز بر توسعه
7.99 MB 539 0
2,000
22
گونادوتروپین (هورمون محرک غده جنسی)
10.71 MB 588 0
2,000
23
استروئید ها – از فیزیولوژی تا پزشکی بالینی
10.53 MB 761 1
2,000
24
فشار خون بالا غدد درون ریز – مکانیسم های زیر بنایی و درمان
7.03 MB 467 0
2,000
25
اندوکرینولوژی (درون ریز شناسی) هریسون
90.78 MB 485 0
2,000
پرولاکتینProlactin

پرولاکتین
Prolactin

Prolactin is a polypeptide hormone that is synthesized in and secreted from the lactotrophs of the anterior pituitary gland. We are now aware that syn ...

14.69 MB
2,000 تومان
گلوکوکورتیکوئید هاGlucocorticoids

گلوکوکورتیکوئید ها
Glucocorticoids

گلوکوکورتیکوئید ها (GC): یک کلاس از هورمون های استروئیدی که به گیرنده گلوکوکورتیکوئید (GR) اتصال می یابند. نام گلوکوکورتیکوئید (مربوط به گلوکز + کورتک ...

54.99 MB
2,000 تومان

بارگزاری