# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
از دست دادن شنوایی
14.89 MB 738 0
2,000
2
جنبه های ویژه از رینوسینوزیت (التهاب سینوس و بینی)
8.34 MB 486 0
2,000
3
آنژین صدری (گلودرد و درد قفسه سینه، همراه با عرضه ناکافی خون به قلب)
3.58 MB 498 0
2,000
4
کارسینوژنسیز (سرطان زایی)، تشخیص، و درمان ملکولی هدفمند برای کارسینوم (سرطان) نازوفارنکس
12.91 MB 534 0
2,000
5
بیماری های آلرژیک – نکات مهم در کلینیک، مکانیسم و درمان
16.42 MB 447 0
2,000
6
التهاب آلرژیک غشای مخاطی بینی
4.01 MB 499 0
2,000
7
آخرین اطلاعات پژوهشی درباره کاشت حلزون شنوایی
20.40 MB 874 0
2,000
8
توسعه شنوایی انسان
14.41 MB 844 0
2,000
9
الفبای گوش، بینی و حلق
18.48 MB 805 0 4.0
2,000
10
فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی بینی بیماری های بینی
28.60 MB 686 0
2,000
11
پروتزهای شنوایی – افق های جدید
14.65 MB 575 0
2,000
12
عوارض در اتولارینگولوژی (گوش و حلق و بینی) کودکان
17.65 MB 638 0
2,000
13
گوش میانی – علم، اتوجراحی و فناوری
9.12 MB 510 0
2,000
14
آخرین اطلاعات درباره تینیتوس (وزوز گوش)
5.58 MB 571 0 5.0
2,000
15
سرطان نازوفارنکس – کلید هایی برای پزشکی و زیست شناسی ترجمه ای
5.86 MB 826 2
2,000
16
تینیتوس (وزوز گوش) – رویکرد چند رشته ای
7.18 MB 712 0
2,000
17
تشخیص و درمان اتولارینگولوژی کارنت (بیماری های گوش و حلق و بینی) - جراحی سر و گردن، ویرایش سوم
31.80 MB 678 0
2,000
18
جنبه های اساسی شنوایی – فیزیولوژی و ادراک
12.91 MB 546 0
2,000
19
ارتباط های عصبی شناخت شنوایی
11.29 MB 537 0
2,000
20
از دست دادن شنوایی ناشی از صدا – پیشرفت های علمی
5.38 MB 622 0
2,000
21
مکانیسم های سیناپسی در سیستم شنوایی
6.21 MB 692 0
2,000
22
خشکی دهان – راهنمای بالینی در علل، اثرات و درمان ها
7.21 MB 936 0
2,000
23
راهنمای جراحی گوش
5.88 MB 443 0
2,000
24
بازسازی گوش
15.63 MB 446 0
2,000
25
اتولارینگولوژی
6.77 MB 397 0
2,000
بازسازی گوشEar Reconstruction

بازسازی گوش
Ear Reconstruction

Ear reconstruction is required in a variety of patients, including especially those with congenital anomalies and associated deformities. In this book ...

15.63 MB
2,000 تومان

بارگزاری