# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
246.69 KB 112 2
رایگان
2
دیکشنری تربیت بدنی
4.03 MB 99 3
رایگان
3
جزوه آموزش بسکتبال
4.07 MB 104 1
رایگان
4
جزوه وظایف داوران والیبال
3.73 MB 73 1
رایگان
5
جزوه دروس آسیب شناسی ورزشی
3.70 MB 86 2
رایگان
6
جزوه دروس آناتومی انسانی
5.94 MB 90 2
رایگان
7
جزوه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲
10.08 MB 75 1
رایگان
8
جزوه دروس اصول آموزش ژیمناستیک ۱
4.00 MB 82 3
رایگان
9
جزوه دروس اصول آموزش شنا ۲ و ۱
9.06 MB 93 1
رایگان
10
جزوه دروس اصول آموزش فوتبال ۱
4.09 MB 84 5
رایگان
11
جزوه دروس اصول آموزش هندبال ۲
2.56 MB 81 1
رایگان
12
جزوه دروس اصول تغذیه و ورزش
2.60 MB 116 3
رایگان
13
جزوه دروس اصول و مبانی تربیت بدنی
1.31 MB 68 0
رایگان
14
جزوه دروس بهداشت و ورزش
1.11 MB 88 2
رایگان
15
جزوه دروس تاریخ تربیت بدنی
884.40 KB 89 1
رایگان
16
جزوه دروس تربیت بدنی در مدارس
2.13 MB 90 0
رایگان
17
جزوه دروس تربیت بدنی و ورزش معلولین
13.66 MB 78 0
رایگان
18
جزوه دروس حرکات اصلاحی
5.17 MB 82 2
رایگان
19
جزوه دروس حرکت شناسی
6.85 MB 127 2
رایگان
20
جزوه دروس رشد و تکامل حرکتی
5.39 MB 76 4
رایگان
21
جزوه دروس روانشناسی تربیتی
5.48 MB 100 1
رایگان
22
جزوه دروس روشها و فنون تدریس
3.12 MB 83 0
رایگان
23
جزوه دروس فلسفه تربیت
20.62 MB 96 0
رایگان
24
جزوه دروس فیزیولوژی انسانی
6.12 MB 70 2
رایگان
25
جزوه دروس کمک های اولیه
5.91 MB 80 0
رایگان

بارگزاری