# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
246.69 KB 285 3
رایگان
2
دیکشنری تربیت بدنی
4.03 MB 284 3
رایگان
3
جزوه آموزش بسکتبال
4.07 MB 482 1
رایگان
4
جزوه وظایف داوران والیبال
3.73 MB 203 1
رایگان
5
جزوه دروس آسیب شناسی ورزشی
3.70 MB 240 2
رایگان
6
جزوه دروس آناتومی انسانی
5.94 MB 435 2
رایگان
7
جزوه دروس اصول آموزش بدمینتون ۲
10.08 MB 263 1
رایگان
8
جزوه دروس اصول آموزش ژیمناستیک ۱
4.00 MB 230 3
رایگان
9
جزوه دروس اصول آموزش شنا ۲ و ۱
9.06 MB 258 1
رایگان
10
جزوه دروس اصول آموزش فوتبال ۱
4.09 MB 267 6
رایگان
11
جزوه دروس اصول آموزش هندبال ۲
2.56 MB 273 1
رایگان
12
جزوه دروس اصول تغذیه و ورزش
2.60 MB 276 3
رایگان
13
جزوه دروس اصول و مبانی تربیت بدنی
1.31 MB 258 0
رایگان
14
جزوه دروس بهداشت و ورزش
1.11 MB 234 2
رایگان
15
جزوه دروس تاریخ تربیت بدنی
884.40 KB 243 2
رایگان
16
جزوه دروس تربیت بدنی در مدارس
2.13 MB 256 1
رایگان
17
جزوه دروس تربیت بدنی و ورزش معلولین
13.66 MB 229 0
رایگان
18
جزوه دروس حرکات اصلاحی
5.17 MB 276 2
رایگان
19
جزوه دروس حرکت شناسی
6.85 MB 347 2
رایگان
20
جزوه دروس رشد و تکامل حرکتی
5.39 MB 253 4
رایگان
21
جزوه دروس روانشناسی تربیتی
5.48 MB 259 1
رایگان
22
جزوه دروس روشها و فنون تدریس
3.12 MB 281 0
رایگان
23
جزوه دروس فلسفه تربیت
20.62 MB 269 0
رایگان
24
جزوه دروس فیزیولوژی انسانی
6.12 MB 264 2
رایگان
25
جزوه دروس کمک های اولیه
5.91 MB 288 1
رایگان

بارگزاری