شاعران فرانسوی در مکتب عارفان ایرانی

شاعران فرانسوی در مکتب عارفان ایر ...

از آن زمان که فرانسویان با فرهنگ و دانش ایران آشنا شدند نزدیک به چهار قرن می‌گذرد. در این مدت طولانی شاعران و نویسندگان فرانسوی، بر حسب دوره‌ها و به م ...

379.22 KB
رایگان
The Machines of Leonardo Da Vinci

The Machines of Leonardo Da Vin ...

کتاب شامل معرفی ماشینهایی است که لئوناردو داوینچی (1519-1452) طراحی نموده بود.

8.77 MB
رایگان
نزهه الکرام و بستان العوام: در امامت و ولایت از قرن 6 و 7 هجری (جلد اول)

نزهه الکرام و بستان العوام: در ام ...

نزهه الکرام و بستان العوام: در امامت و ولایت از قرن 6 و 7 هجری (جلد دوم) http://ketabnak.com/book/80306 نُزهَةُ الکِرام وَ بُستانُ العَوام اثری به زبا ...

9.02 MB
رایگان
آفتاب نهان خاقانی

آفتاب نهان خاقانی

نویسنده: علیرضا رضایی حمزه‌کندی , وحید رضایی حمزه‌کندی در مجموعه حاضر نخست، سرگذشت‌نامه‌ای از شاعر «بدیل بن علی خاقانی» به قرن ششم ق. ارائه شده، سپس ب ...

5.64 MB
رایگان
زندگانی ادبی و اجتماعی استاد شهریار

زندگانی ادبی و اجتماعی استاد شهری ...

سید محمدحسین بهجت تبریزی در تبریز (1376- 1285 شمسی) دیده به جهان گشود و تلخی و شیرینی بسیاری را تجربه کرد. ارزش اشعار و آثار ادبی استاد شهریار،امروزه ...

7.17 MB
رایگان
هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی (دفتر دوم)

هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی (دفتر ...

به کوشش: محمد روشن جلد دوم مجموعه سخنرانی های هشتمین گنگره تحقیقات ایرانی شامل 36 خطابه است که در هشت موضوع زبانشناسی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، علوم و ...

4.94 MB
رایگان
ماهنامه اندیشه فرهنگی ( دوره جدید - شماره 14 - دی ماه 1388)

ماهنامه اندیشه فرهنگی ( دوره جدید ...

سردبیر: علیرضا ذیحق ماهنامه اندیشه فرهنگی ( دوره جدید - سال دوم - شماره 14- دی ماه 1388) به زبان های فارسی و ترکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد باقر ...

6.33 MB
رایگان

بارگزاری