# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
فناوری های تشخیصی در چشم پزشکی
75.79 MB 317 0
2,000
2
گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی
61.90 MB 431 0
2,000
3
رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)
50.93 MB 364 0
2,000
4
گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی
27.30 MB 366 0
2,000
5
پیشرفت ها در چشم پزشکی
29.72 MB 326 0
2,000
6
الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)
18.14 MB 376 0
2,000
7
کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض
16.73 MB 441 0
2,000
8
رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور
6.92 MB 386 0
2,000
9
پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن – پیشرفت های اخیر در تحقیق پایه و مراقبت بالینی
18.08 MB 362 0
2,000
10
آستیگماتیسم – اپتیک (نور شناسی)، فیزیولوژی و مدیریت
22.44 MB 469 0
2,000
11
کراتیت
3.79 MB 469 0
2,000
12
بیماری های چشمی
14.22 MB 434 0
2,000
13
گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی
39.86 MB 466 0
2,000
14
جراحی آب مروارید
31.11 MB 373 1
2,000
15
عفونت های چشمی متداول
25.15 MB 361 0
2,000
16
ویترکتومی (عمل چشم)
6.89 MB 449 0
2,000
17
عوارض در فیکوامولسیفیکاسیون (جراحی مدرن آب مروارید) – اجتناب، به رسمیت شناختن و مدیریت
16.96 MB 359 0
2,000
18
توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) قرنیه مبتنی بر برآمدگی
23.41 MB 318 0
2,000
19
پیدایش لکه ماکولار (خالدار) مرتبط با سن – تشخیص و درمان
14.76 MB 468 0
2,000
20
چشم – فیزیولوژی ادراک بشر
7.13 MB 396 0
2,000
21
چشم پزشکی کودکان، نورو چشم پزشکی، ژنتیک
42.40 MB 258 0
2,000
22
عوارض لنز های تماسی
59.38 MB 340 0
2,000
23
مراقبت بالینی از گلوکوم (آب سیاه) – ملزومات
28.49 MB 265 0
2,000
24
انکولوژی بالینی چشمی – تومور های شبکیه
9.56 MB 327 0
2,000
25
انکولوژی بالینی چشمی – تومور های پلک و ملتحمه
16.11 MB 402 0
2,000

بارگزاری