# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2013
947.96 MB 4 0
رایگان
2
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2012
757.17 MB 3 0
رایگان
3
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2011
960.35 MB 3 0
رایگان
4
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2009
608.08 MB 1 0
رایگان
5
Premier System X6.1.16.8.1172
418.50 MB 7 4
رایگان
6
Mindjet MindManager 2018 18.1.154 x86
172.60 MB 7 2
رایگان
7
Mindjet MindManager 2018 18.1.154 x64
172.04 MB 10 0
رایگان
8
Synchro PRO 2017 v5.4.2.3 x64
766.17 MB 12 3
رایگان
9
JMP Statistical Discovery v9.0.2
421.82 MB 3 0
رایگان
10
JMP Statistical Discovery v7.0.1
394.40 MB 4 0
رایگان
11
JMP Statistical Discovery v10.0
419.10 MB 5 0
رایگان
12
JMP Statistical Discovery v5.0.1.2
36.52 MB 7 0
رایگان
13
JMP Statistical Discovery v11.0
596.66 MB 5 0
رایگان
14
Intel Threading Building Blocks v1.0.026
9.75 MB 6 0
رایگان
15
Intel Thread Profiler v3.1.27583
164.67 MB 4 0
رایگان
16
Intel Cryptography for Integrated Performance Primitives v5.3.1.064
6.75 MB 3 0
30,000
17
Intel Cryptography for Integrated Performance Primitives v5.3.1.064.IXP
5.25 MB 4 0
20,000
18
Embarcadero Schema Examiner v7.1.0.5682
14.21 MB 4 0
رایگان
19
Oracle Primavera Risk Pertmaster Tutorial Learn
1.16 GB 31 0
رایگان
20
Oracle Primavera Risk Anaylsis 8.7
63.71 MB 30 0
رایگان
21
Oracle Primavera Project Planner 3.1
151.04 MB 44 1
رایگان
22
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk Management 7.7
36.65 MB 22 0
رایگان
23
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk 8.5.0030
81.05 MB 29 1
رایگان
24
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk 7.81
37.65 MB 25 1
رایگان
25
Oracle Primavera P6 v 16.1
439.19 MB 26 1
رایگان
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2013

Autodesk Autocad Quantity Takeo ...

نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff با برآورد هزینه مواد و متریال لازم برای اتمام یک پروژه ساختمانی، کمک می کند تا تخمین هزینه ها در یک ساخت و ساز، سر ...

947.96 MB
رایگان
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2012

Autodesk Autocad Quantity Takeo ...

نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff با برآورد هزینه مواد و متریال لازم برای اتمام یک پروژه ساختمانی، کمک می کند تا تخمین هزینه ها در یک ساخت و ساز، سر ...

757.17 MB
رایگان
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2011

Autodesk Autocad Quantity Takeo ...

نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff با برآورد هزینه مواد و متریال لازم برای اتمام یک پروژه ساختمانی، کمک می کند تا تخمین هزینه ها در یک ساخت و ساز، سر ...

960.35 MB
رایگان
Autodesk Autocad Quantity Takeoff 2009

Autodesk Autocad Quantity Takeo ...

نرم افزار Autodesk Quantity Takeoff با برآورد هزینه مواد و متریال لازم برای اتمام یک پروژه ساختمانی، کمک می کند تا تخمین هزینه ها در یک ساخت و ساز، سر ...

608.08 MB
رایگان
Premier System X6.1.16.8.1172

Premier System X6.1.16.8.1172

Premier System یک نرم افزار پیشرفته است که یکی از برنامه‌های اصلی ویندوز محسوب می‌شود. محیط ساده و ظاهر گرافیکی منحصربفرد این نرم‌افزار، گزینه‌های بسی ...

دانلود 4
418.50 MB
رایگان
Mindjet MindManager 2018 18.1.154 x86

Mindjet MindManager 2018 18.1.1 ...

نرم افزاری جهت انتقال ایده های طوفان ذهنی، تفکرات استراتژیک و اطلاعات تجاری به طرح اولیه برای اجرایی شدن است. این نرم افزار برای دانشجویان مدیریت و اق ...

دانلود 2
172.60 MB
رایگان
Mindjet MindManager 2018 18.1.154 x64

Mindjet MindManager 2018 18.1.1 ...

نرم افزاری جهت انتقال ایده های طوفان ذهنی، تفکرات استراتژیک و اطلاعات تجاری به طرح اولیه برای اجرایی شدن است. این نرم افزار برای دانشجویان مدیریت و اق ...

172.04 MB
رایگان
Synchro PRO 2017 v5.4.2.3 x64

Synchro PRO 2017 v5.4.2.3 x64

Synchro PRO نرم افزاری برای طراحی و مدیریت انواع پروژه های ساخت و ساز می باشد که با کمک مدل ها و نقشه های آن می توانید پیچیده ترین طرح های مهندسی را م ...

دانلود 3
766.17 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v9.0.2

JMP Statistical Discovery v9.0. ...

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

421.82 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v7.0.1

JMP Statistical Discovery v7.0. ...

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

394.40 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v10.0

JMP Statistical Discovery v10.0

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

419.10 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v5.0.1.2

JMP Statistical Discovery v5.0. ...

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

36.52 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v11.0

JMP Statistical Discovery v11.0

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

596.66 MB
رایگان
Intel Thread Profiler v3.1.27583

Intel Thread Profiler v3.1.2758 ...

نرم افزار بهینه سازی سخت افزار و مشاهده وضع آنها هنگام کار در پروسه های مختلف در نرم افزارهای متفاوت.

164.67 MB
رایگان
Oracle Primavera Risk Pertmaster Tutorial Learn

Oracle Primavera Risk Pertmaste ...

any clients now require their suppliers to present robust project schedules with very high confidence levels for project success. Primavera Risk Analy ...

1.16 GB
رایگان
Oracle Primavera Risk Anaylsis 8.7

Oracle Primavera Risk Anaylsis ...

Primavera Risk Analysis is a full lifecycle risk analytics solution integrating cost and schedule risk management. Primavera Risk Analysis provides a ...

63.71 MB
رایگان
Oracle Primavera Project Planner 3.1

Oracle Primavera Project Planne ...

Primavera Project Planner (P3) gives today's project managers and schedulers the one thing they value most: control. It is the clear choice of proje ...

دانلود 1
151.04 MB
رایگان
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk Management 7.7

Oracle Primavera Pertmaster Pro ...

Pertmaster Project Risk The professional risk analysis tool. It contains a full set of project management tools so it can risk analyse standalone ...

36.65 MB
رایگان
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk 8.5.0030

Oracle Primavera Pertmaster Pro ...

Pertmaster Project Risk The professional risk analysis tool. It contains a full set of project management tools so it can risk analyse standalone ...

دانلود 1
81.05 MB
رایگان
Oracle Primavera Pertmaster Project Risk 7.81

Oracle Primavera Pertmaster Pro ...

Pertmaster Project Risk The professional risk analysis tool. It contains a full set of project management tools so it can risk analyse standalone ...

دانلود 1
37.65 MB
رایگان
Oracle Primavera P6 v 16.1

Oracle Primavera P6 v 16.1

Primavera Project Planner (P3) gives today's project managers and schedulers the one thing they value most: control. It is the clear choice ...

دانلود 1
439.19 MB
رایگان

بارگزاری