# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Steelray Project Viewer 5.2.48.60
43.76 MB 9 0
رایگان
2
Steelray Project Analyzer 2018.6.20
271.94 MB 9 0
رایگان
3
Project Timer Pro 1.23.1
4.59 MB 15 0
رایگان
4
UDA ConstructionSuite 9.4.3.8202
186.78 MB 21 0
رایگان
5
HomeSeer HS3 Pro 3.0.0.435
17.83 MB 19 0
رایگان
6
Amphis Customer - CRM Software & Contact Management 3.0
5.05 MB 24 0
رایگان
7
RapidMiner Studio Professional 7.1.1 x64
127.67 MB 28 0
رایگان
8
IHS QUESTOR 2015 Q1 15.1.0.118
32.05 MB 20 0
رایگان
9
Atlassian JIRA 6.4.4 x86
288.83 MB 21 0
رایگان
10
Atlassian JIRA 6.4.4 x64
338.30 MB 22 1
رایگان
11
Atlassian FishEye 3.8.0 x86
226.70 MB 22 0
رایگان
12
Atlassian FishEye 3.8.0 x64
276.39 MB 11 1
رایگان
13
Atlassian Crucible 3.8.0 x86
226.69 MB 21 0
رایگان
14
Atlassian Crucible 3.8.0 x64
276.39 MB 20 0
رایگان
15
Atlassian Crowd 2.8.2 MultiOS
149.48 MB 18 5
رایگان
16
Atlassian Confluence 5.7.4 x86
342.83 MB 13 0
رایگان
17
Atlassian Confluence 5.7.4 x64
337.62 MB 27 3
رایگان
18
Atlassian Bamboo 5.8.1 x86
187.74 MB 19 0
رایگان
19
Atlassian Bamboo 5.8.1 x64
187.88 MB 18 1
رایگان
20
Dunes Multimedia Project Timer 1.21
6.38 MB 17 0
رایگان
21
Critical Tools WBS Schedule Pro 5.1.0024
15.76 MB 28 1
رایگان
22
SysCAD 9.3 Build 137.21673
52.58 MB 29 0
رایگان
23
MyDraw Enterprise 1.0.1
41.58 MB 25 0
رایگان
24
Dr Explain Ultima 5.5.1060
132.56 MB 21 0
رایگان
25
Abaiko Reminder Commander 4.05
5.95 MB 21 0
رایگان
Steelray Project Viewer 5.2.48.60

Steelray Project Viewer 5.2.48. ...

Steelray Project Viewer is the leading tool for team members that need to view Microsoft Project or P6 schedules at a fraction of the cost.

43.76 MB
رایگان
Steelray Project Analyzer 2018.6.20

Steelray Project Analyzer 2018. ...

نرم‌افزار Steelray Project Analyzer امکان تجزیه و تحلیل برنامه‌های زمانی و منابع اختصاص یافته به پروژه‌ها را برای مدیران فراهم می‌سازد. گزارش‌های تهیه ...

271.94 MB
رایگان
Project Timer Pro 1.23.1

Project Timer Pro 1.23.1

نرم افزاری آسان برای برنامه ریزی و سازماندهی وظایف یا رویدادهای مهم و همچنین محاسبه کل هزینه های انجام یک فعالیت می باشد که به صورت ابزاری در تسک بار ...

4.59 MB
رایگان
UDA ConstructionSuite 9.4.3.8202

UDA ConstructionSuite 9.4.3.820 ...

نرم افزاری جامع برای معماری، مهندسی و ساخت و ساز (AEC) است که محیطی ترکیبی را جهت مدیریت پروژه، CRM و مدیریت منابع ساخت و ساز در اختیار مهندسان و معما ...

186.78 MB
رایگان
HomeSeer HS3 Pro 3.0.0.435

HomeSeer HS3 Pro 3.0.0.435

نرم افزاری قدرتمند با بیش از 15 سال سابقه در امر کنترل سیستم های اتوماسیون منازل است. این برنامه تمامی استاندارد ها و ویژگی های لازم را برای ایفای نقش ...

17.83 MB
رایگان
Amphis Customer - CRM Software & Contact Management 3.0

Amphis Customer - CRM Software ...

CRM and Contacts Management Software makes it easy to manage Contacts and create Appointments, Customer Notes, Customer Letters, Quotes, Estimates, In ...

5.05 MB
رایگان
RapidMiner Studio Professional 7.1.1 x64

RapidMiner Studio Professional ...

نرم افزاری توانمند در مباحث داده کاوری، یادگیری ماشینی، تحلیل و پیش بینی و تحلیل کسب و کار میباشد. این برنامه کاربردهای زیادی هم در امور تجاری و کسب و ...

127.67 MB
رایگان
IHS QUESTOR 2015 Q1 15.1.0.118

IHS QUESTOR 2015 Q1 15.1.0.118

نرم افزاری ارزشمند برای پیش بینی هزینه های مصرفی در پروژه های اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز است. این نوع پروژه های معمولا ...

32.05 MB
رایگان
Atlassian JIRA 6.4.4 x86

Atlassian JIRA 6.4.4 x86

Jira برنامه ای کاربردی در زمینه ی هدایت یا و یا هماهنگ سازی فعالیت های یک تیم تولید نرم‌افزار است. این نرم‌افزار جامع برای انجام تمامی امور کنترل پروژ ...

288.83 MB
رایگان
Atlassian JIRA 6.4.4 x64

Atlassian JIRA 6.4.4 x64

Jira برنامه ای کاربردی در زمینه ی هدایت یا و یا هماهنگ سازی فعالیت های یک تیم تولید نرم‌افزار است. این نرم‌افزار جامع برای انجام تمامی امور کنترل پروژ ...

دانلود 1
338.30 MB
رایگان
Atlassian FishEye 3.8.0 x86

Atlassian FishEye 3.8.0 x86

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

226.70 MB
رایگان
Atlassian FishEye 3.8.0 x64

Atlassian FishEye 3.8.0 x64

Atlassian یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدن ...

دانلود 1
276.39 MB
رایگان
Atlassian Crucible 3.8.0 x86

Atlassian Crucible 3.8.0 x86

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

226.69 MB
رایگان
Atlassian Crucible 3.8.0 x64

Atlassian Crucible 3.8.0 x64

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

276.39 MB
رایگان
Atlassian Crowd 2.8.2 MultiOS

Atlassian Crowd 2.8.2 MultiOS

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

دانلود 5
149.48 MB
رایگان
Atlassian Confluence 5.7.4 x86

Atlassian Confluence 5.7.4 x86

Confluence یک نرم افزار حرفه ای برای ایجاد، سازماندهی، مدیریت و پیگیری و انجام کارهای گروهی است که امکان همکاری با اعضای تیم و پیگیری کارهای هریک از ا ...

342.83 MB
رایگان
Atlassian Confluence 5.7.4 x64

Atlassian Confluence 5.7.4 x64

یک نرم افزار حرفه ای برای ایجاد، سازماندهی، مدیریت و پیگیری و انجام کارهای گروهی است که امکان همکاری با اعضای تیم و پیگیری کارهای هریک از افراد فعال د ...

دانلود 3
337.62 MB
رایگان
Atlassian Bamboo 5.8.1 x86

Atlassian Bamboo 5.8.1 x86

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

187.74 MB
رایگان
Atlassian Bamboo 5.8.1 x64

Atlassian Bamboo 5.8.1 x64

یک شرکت گروه نرم افزاری از شرکت هایی که به توسعه محصولات به سمت توسعه دهندگان نرم افزار و مدیران پروژه می پردازند. Atlassian برای توسعه دهدندگان و مدی ...

دانلود 1
187.88 MB
رایگان
Critical Tools WBS Schedule Pro 5.1.0024

Critical Tools WBS Schedule Pro ...

یک نرم افزار مدیریت پروژه که شامل WBS Chart ،Network Chart ،Gantt Chart ،Task Sheet به همراه قابلیت ها و ویژگی های منحصر بفرد دیگری برای برنامه ریزی و ...

دانلود 1
15.76 MB
رایگان
SysCAD 9.3 Build 137.21673

SysCAD 9.3 Build 137.21673

ابزاری فوق العاده برای کشیدن نقشه های ذهنی در حوزه های مختلف می باشد و تقریبا می توان از آن در هر موضوعی استفاده کرد. با کمک این برنامه نقشه های ذهنی ...

52.58 MB
رایگان
MyDraw Enterprise 1.0.1

MyDraw Enterprise 1.0.1

نام نرم افزاری جدید و کاربردی به منظور ترسیم آسان انواع نقشه‌های ذهنی، نمودار و فلوچارت‌های سازمانی است که از آن برای بیان کردن کلمات، ایده‌ها، فعالیت ...

41.58 MB
رایگان
Dr Explain Ultima 5.5.1060

Dr Explain Ultima 5.5.1060

نرم افزاری قدرتمند جهت ساخت فایل های راهنما، دستورالعمل ها و آموزش های تصویری برای نرم افزار ها و صفحات وب است که امکان آنالیز رابط گرافیکی برنامه ها ...

132.56 MB
رایگان
Abaiko Reminder Commander 4.05

Abaiko Reminder Commander 4.05

نرم افزاری عالی در زمینه یادآوردی کارها به شما می باشد. دیگر نگران فراموش کردن یا نکردن کارهای خودتان نباشید. همانند یک دستیار مجازی شخصی عمل کرده ...

5.95 MB
رایگان

بارگزاری