# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بررسی مختصر روش المان محدود
18.52 MB 309 0
رایگان
2
بهینه‌سازی در عملکرد با متلب
10.04 MB 328 1
رایگان
3
هندبوک مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبتنی بر مهندسی سیستم‌ها
49.78 MB 287 0
رایگان
4
CAD، مدلسازی 3D، تجزیه‌وتحلیل مهندسی و آزمایش نمونه اولیه؛ کاربردهای صنعتی و پژوهشی
12.81 MB 230 2
رایگان
5
سیگنال‌ها و سیستم‌ها با محاسبات MATLAB و مدل‌سازی Simulink
7.21 MB 251 1
رایگان
6
بهینه‌سازی شبیه‌سازی تصادفی؛ محاسبه اختصاص بودجه به صورت بهینه
2.07 MB 209 2
رایگان
7
ارتباط مدل‌سازی و تجربیات
37.48 MB 282 0
رایگان
8
روش‌های محاسباتی و اندازه‌گیری‌های تجربی XV
21.34 MB 232 1
رایگان
9
مدلسازی، شبیه‌سازی و مفاهیم نرم‌افزاری برای مشکلات علمی-فن‌آوری
33.71 MB 251 0
رایگان
10
مدلسازی و محاسبات در مهندسی
14.67 MB 235 1
رایگان
11
مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها با استفاده از MATLAB و Simulink
14.98 MB 235 1
رایگان
12
پیشرفت‌های حوزه مدل‌سازی تخریب
6.91 MB 218 0
رایگان
13
آشنایی با مدل‌سازی سری زمانی
7.02 MB 262 0
رایگان
14
مدل‌سازی و مدیریت فرآیندهای مهندسی
4.10 MB 264 0
رایگان
15
اصول اساسی شبیه‌سازی و مدل‌سازی
4.21 MB 244 4
رایگان
16
مدلسازی فشرده؛ اصول، تکنیک‌ها و برنامه‌های کاربردی
8.45 MB 242 0
رایگان
17
طراحی و سازگاری چرخه عمر محصول
17.03 MB 247 0
رایگان
18
مدلسازی، برآورد و کنترل سیستم‌های شبکه‌ای پیچیده
9.79 MB 492 1
رایگان
19
مدلسازی و ابعاد سازه
5.73 MB 289 2
رایگان
20
مدلسازی در پدیده انتقال
5.17 MB 223 1
رایگان
21
مدل‌سازی و برآورد پارامترهای سیستم‌های پویا
1.98 MB 256 1
رایگان
مدلسازی و ابعاد سازهModeling and Dimensioning of Structures: A Practical Approach

مدلسازی و ابعاد سازه
Modeling and Dimensioning of St ...

این کتاب شامل مقالات و مباحث اساسی و پایه‌ای که درحال‌حاضر برای حساب دیفرانسیل و انتگرال سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌باشد. در واقع این کتاب ...

دانلود 2
5.73 MB
رایگان

بارگزاری