# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
حساب مصور کودکستان و دبستان 1335
20.78 MB 1790 444 3.8
رایگان
2
افسانه ها
2.40 MB 969 165 5.0
رایگان
3
چرکنویسهای یک دهه شصتی - خاطرات نوستالژیکی
7.13 MB 1036 92 3.3
رایگان
4
فارسی اول دبستان دهه 60
5.73 MB 1166 204 3.4
رایگان
5
ریاضی اول دبستان
11.55 MB 936 76 2.0
رایگان
6
جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم
3.80 MB 1282 63 5.0
رایگان
7
تاریخ ادبیات سال ششم ادبی 1349
2.18 MB 682 59 2.0
رایگان
8
دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب
2.29 MB 726 60 5.0
رایگان
9
فارسی سوم دبستان دهه 60
7.33 MB 1150 157 2.0
رایگان
افسانه ها

افسانه ها

این کتاب قصه ها و افسانه هایی است که فضل الله مهتدی معروف به صبحی آنها را در رادیو ایران نقل می کرد . صبحی حدود دو دهه ایرانیانی را که به رادیو گوش می ...

دانلود 165
2.40 MB
رایگان
5.0
چرکنویسهای یک دهه شصتی - خاطرات نوستالژیکی

چرکنویسهای یک دهه شصتی - خاطرات ن ...

این هدیه ایست از طرف یک دهه شصتی به تمامی متولدین دهۀ شصت. کتابی برای میلیونها مرد و زنی که به دهه شصتیها معروف شدند. کتابی برگرفته از دلنوشته های خود ...

دانلود 92
7.13 MB
رایگان
3.3
فارسی اول دبستان دهه 60

فارسی اول دبستان دهه 60

باید گفت در روش های تدیس قدیمی و قبل از کتاب های بخوانیم و بنویسیم فارسی ،روش تدریس حروف الفبا به این صورت بود که ابتدا نشانه تدریس می شد وبعد کلمه ای ...

دانلود 204
5.73 MB
رایگان
3.4
ریاضی اول دبستان

ریاضی اول دبستان

این کتاب در سال ۱۳۴۷ شمسی توسط آقای جهانگیر شمس آوری برای تدریس در سال اول دوره تحصیلات ابتدائی تالیف گردیده است. کتاب شامل ۱۱۹ صفحه رنگی بوده که برای ...

دانلود 76
11.55 MB
رایگان
2.0
جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم

جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم

این کتاب توسط اقایان موسی آذرنوش، احمد بیرشک، جهانگیر شمس آوری، عبدالغنی علیم مروستی، پروفسور تقی فاطمی، باقر نحوی و محسن هنر بخش نگارش یافته بود و بر ...

دانلود 63
3.80 MB
رایگان
5.0
تاریخ ادبیات سال ششم ادبی 1349

تاریخ ادبیات سال ششم ادبی 1349

این کتاب به عنوان کتاب درسی در دبیرستانهای ایران تالیف شده و موضوع ان بررسی آثار منظوم و منثور ادبیات ایران از دوران حمله مغول تا عصر حاضر و شرح حال م ...

دانلود 59
2.18 MB
رایگان
2.0
دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب

دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب

کتاب حاضر شامل سرفصل درس تعلیمات دینی پنج دبیرستان مربوط به دوره قبل از انقلاب ( محمدرضا شاه ) بوده و توسط شرکت سهامی طبع و نشر کتابهای درسی ایران برا ...

دانلود 60
2.29 MB
رایگان
5.0

بارگزاری