# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
دکتر محمد مصدق و راه مصدق
3.41 MB 268 4
رایگان
2
کودتای ٬١٢٩٩ دولت مصدق ٬ نفت و تاریخ
414.98 KB 530 21 5.0
رایگان
3
آرمان های انقلاب مشروطه
397.17 KB 505 14
رایگان
4
تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول
26.94 MB 963 28 1.0
رایگان
5
میرزا تقی خان امیرکبیر
461.67 KB 474 18
رایگان
6
کیفر زنان پیکارگر در دوران پهلوی اول
247.96 KB 564 26
رایگان
7
کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ایران
865.62 KB 1030 42 5.0
رایگان
8
تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران
836.47 KB 515 17
رایگان
9
سفرنامه خوزستان رضاشاه
1.53 MB 525 52 5.0
رایگان
10
لمپن های نهضت مشروطه
184.39 KB 876 28
رایگان
11
کودتای 28 مرداد 1332
2.81 MB 825 33
رایگان
12
شرح حال حیدر عمو اوغلی
198.00 KB 538 13
رایگان
13
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد اول)
4.74 MB 737 53
رایگان
14
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد دوم)
5.26 MB 654 50 1.0
رایگان
15
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد سوم)
4.52 MB 501 22
رایگان
16
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد پنجم)
3.52 MB 525 37
رایگان
17
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد چهارم)
4.65 MB 538 24
رایگان
18
صدای مصدق صدای ملت ایران است
324.74 KB 477 8
رایگان
19
انحطاط تاریخ نگاری در ایران
196.41 KB 427 12
رایگان
20
اسرار هزار ساله
524.61 KB 731 40
رایگان
21
مقالات دکتر فریدون آدمیت
1.37 MB 650 39
رایگان
22
عباس میرزا نخستین معمار (بنای نظام جدید) در ایران معاصر
696.16 KB 1138 46
رایگان
23
تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق
8.15 MB 617 33
رایگان
24
دکتر محمد مصدق در پهنه آموزش و دانش
822.25 KB 399 6
رایگان
25
فرهنگ رجال قاجار
10.37 MB 762 31
رایگان
آرمان های انقلاب مشروطه

آرمان های انقلاب مشروطه

بخش اعظم نگاه ما ایرانی ها به انقلاب مشروطه، کاهش گرایانه است. به قول طرفداران ایدئولوژی علم، دچار یک تقلیل گرایی هستیم و انقلاب مشروطه را از کل به یک ...

دانلود 14
397.17 KB
رایگان
تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

تاریخ مشروطه ی ایران - جلد اول

کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید این نبشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌با ...

دانلود 28
26.94 MB
رایگان
1.0
میرزا تقی خان امیرکبیر

میرزا تقی خان امیرکبیر

میرزا تقی‌خان فراهانی (متولد ۱۱۸۶ – درگذشتهٔ ۲۰ دی ۱۲۳۰) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبی ...

دانلود 18
461.67 KB
رایگان
کیفر زنان پیکارگر در دوران پهلوی اول

کیفر زنان پیکارگر در دوران پهلوی ...

آذر 1384 جنبش مشروطه راهیابی زن ایرانی را به پهنه اجتماعی ممکن ساخت. زن از اندرونی به دنیای بیرون پا گذاشت و برغم مخالفت نیروهای واپسگرا به مدرسه ر ...

دانلود 26
247.96 KB
رایگان
کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ایران

کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ایران

یرواند آبراهامیان (متولد ۱۳۱۹ در تهران) تاریخ‌نگار ارمنی ایرانی است. او در سال ۱۳۲۹ به بریتانیا مهاجرت نمود و به سال ۱۳۴۲ درجهٔ کارشناسی و کارشناسی ار ...

دانلود 42
865.62 KB
رایگان
5.0
سفرنامه خوزستان رضاشاه

سفرنامه خوزستان رضاشاه

سخنان رضاشاه پهلوی به خامه فرج الله بهرامی سفرنامه خوزستان در سال 1303 هجری خورشیدی مصادف با 1924 میلادی نوشته شده است و یکی از مهم ترین رویدادهای ...

دانلود 52
1.53 MB
رایگان
5.0
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد اول)

فراگشایی تاریخ معاصر (جلد اول)

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ...

دانلود 53
4.74 MB
رایگان
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد دوم)

فراگشایی تاریخ معاصر (جلد دوم)

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ...

دانلود 50
5.26 MB
رایگان
1.0
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد سوم)

فراگشایی تاریخ معاصر (جلد سوم)

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ...

دانلود 22
4.52 MB
رایگان
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد پنجم)

فراگشایی تاریخ معاصر (جلد پنجم)

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ...

دانلود 37
3.52 MB
رایگان
فراگشایی تاریخ معاصر (جلد چهارم)

فراگشایی تاریخ معاصر (جلد چهارم)

بدینوسیله شش جلد کتابهای احمد رناسی در باره تاریخ معاصر ایران برایگان در اختیار ملت شریف ایران بویژه نسل جوان قرار میگیرد. این کتابها تحولات زیربنایی ...

دانلود 24
4.65 MB
رایگان
انحطاط تاریخ نگاری در ایران

انحطاط تاریخ نگاری در ایران

مقاله‌ای است از تاریخ نگار فقید کشورمان فریدون آدمیت، که به وضع تاریخ نگاری ایران در دوره‌ی اخیر می‌پردازد. این مقاله در مجله‌ی سخن منتشر شده بود.

دانلود 12
196.41 KB
رایگان
اسرار هزار ساله

اسرار هزار ساله

این جزوه به سال 1322 خورشیدی با شماره 12، هفته نامه پرچم در تهران به چاپ رسیده است

دانلود 40
524.61 KB
رایگان
مقالات دکتر فریدون آدمیت

مقالات دکتر فریدون آدمیت

دو مقاله از تاریخ نگار فقید کشورمان، فریدون آدمیت؛ با عناوین: - در تفکر تاریخی و روش تحقیق؛ که ترکیبی است از دیباچهی ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران و ب ...

دانلود 39
1.37 MB
رایگان
عباس میرزا نخستین معمار (بنای نظام جدید) در ایران معاصر

عباس میرزا نخستین معمار (بنای نظا ...

یورش روسها به ایران درسال1218ه ق ./1802م .نخستین عاملی بود که عباس میرزا وزیر فرزانه اش، میرزا عیسی قائم مقام را به واقعیت انحطاط دیرینه ایران زمین، و ...

دانلود 46
696.16 KB
رایگان
دکتر محمد مصدق در پهنه آموزش و دانش

دکتر محمد مصدق در پهنه آموزش و دا ...

دکتر محمد مصدق: «اکنون آفتاب عمر من به لب بام رسیده و دیر یا زود باید به راهی بروم که همه ناگزیر، خواهند رفت ولی چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و ب ...

دانلود 6
822.25 KB
رایگان

بارگزاری