# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.32 MB 244 5
رایگان
2
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
19.29 MB 245 2
رایگان
3
ناوبری الکترونیکی سال تحصیلی 97-98
6.97 MB 205 0
رایگان
4
زیست شناسی سال تحصیلی 97-98
7.09 MB 202 0
رایگان
5
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 96-97
2.23 MB 298 2
رایگان
6
راهنمای هنر آموز ریاضی (1) سال تحصیلی 95-96
4.69 MB 242 1
رایگان
7
راهنمای هنرآموز زیست شناسی سال تحصیلی 95-96
2.70 MB 215 0
رایگان
8
راهنمای هنرآموز فیزیک سال تحصیلی 95-96
4.17 MB 199 2
رایگان
9
مبانی تکنولوژی برق صنعتی سال تحصیلی 95-96
4.16 MB 218 1
رایگان
10
تأسیسات حرارتی سال تحصیلی 95-96
6.28 MB 201 2
رایگان
11
طراحی و زبان بصری سال تحصیلی 95-96
7.87 MB 202 1
رایگان
12
رسم فنی تخصصی (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
6.60 MB 198 2
رایگان
13
محاسبات فنی (2) (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
4.00 MB 203 1
رایگان
14
محاسبات فنی (3) (صنایع چوب) سال تحصیلی 95-96
1.92 MB 294 4
رایگان
15
خشک کردن و نگهداری چوب سال تحصیلی 95-96
2.93 MB 208 2
رایگان
16
کتاب همراه هنرجو سال تحصیلی 95-96
3.89 MB 270 3
رایگان
17
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای سال تحصیلی 95-96
6.04 MB 181 0
رایگان
18
دانش فنی پایه سال تحصیلی 95-96
3.73 MB 199 1
رایگان
19
کتاب راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی سال تحصیلی 95-96
5.86 MB 591 66
رایگان
20
راهنمای هنر آموز نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم سال تحصیلی 95-96
2.89 MB 200 1
رایگان
21
الزامات محیط کار سال تحصیلی 95-96
1.82 MB 193 0
رایگان
22
زیست شناسی سال تحصیلی 95-96
7.09 MB 217 1
رایگان
23
شیمی سال تحصیلی 95-96
2.79 MB 191 2
رایگان
24
فیزیک سال تحصیلی 95-96
95.83 MB 225 0
رایگان
25
فارسی و نگارش (1) سال تحصیلی 95-96
4.12 MB 198 0
رایگان

بارگزاری