# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6413.8
610.04 MB 17 0
رایگان
2
TheSage Professional 7.18.2678
51.48 MB 5 0
رایگان
3
Babylon Pro NG v11.0.0.22
65.60 MB 37 0
رایگان
4
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6329.7
444.05 MB 34 0
رایگان
5
SkyCode WebTrance v2.5.0.12
40.67 MB 35 0
رایگان
6
Blacks Law Dictionary 2ed
188.76 MB 46 0
20,000
7
Synapse Cordial Pro v12 FRENCH Dictionary Dictionnaire Littre
293.19 MB 36 0
رایگان
8
Visual Thesaurus v3.0.2 Portable
36.17 MB 37 9
رایگان
9
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6278.0
375.55 MB 74 1
رایگان
10
RealSofts.TranslateIt.v8.0.8
16.12 MB 44 0
رایگان
11
RealSofts.TranslateIt.v4.0
7.00 MB 55 0
رایگان
12
Pragma v6.0.101.10
23.96 MB 35 0
رایگان
13
MultiTranse v4 2.5
1.50 MB 44 0
رایگان
14
پلیر هوشمند آریس
3.59 GB 151 4 5.0
رایگان
15
RealSofts.TranslateIt.v8.0.8
16.12 MB 52 0
رایگان
16
RealSofts.TranslateIt.v4.0
7.00 MB 67 0
رایگان
17
Pragma v6.0.101.10
23.96 MB 74 0
رایگان
18
Ultralingua Latin English Dictionary v7.1.0.0
9.51 MB 65 0
رایگان
19
Ultralingua Klingon English Dictionary v7.1.0.0
7.40 MB 51 0
رایگان
20
Ultralingua Grammatica v6.1
1.95 MB 62 0
رایگان
21
Ultralingua French Italian Dictionary v6.1
3.26 MB 49 0
رایگان
22
Ultralingua Esperanto English Dictionary v7.1.0.0
7.84 MB 84 0
رایگان
23
Ultralingua English Spanish Dictionary v6.1
5.07 MB 54 0
رایگان
24
Ultralingua English Portuguese Dictionary v6.1
3.89 MB 53 0
رایگان
25
Ultralingua English Latin Dictionary v6.1
4.07 MB 75 0
رایگان
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6413.8

SDL Trados Studio 2017 SR1 Prof ...

با توجه به موارد گوناگون استفاده از رایانه در ترجمه، لازم است مترجم حداقل برای موفقیت بیشتر و افزایش سرعت در کار خویش با نرم افزارهای مربوط به ترجمه آ ...

610.04 MB
رایگان
TheSage Professional 7.18.2678

TheSage Professional 7.18.2678

دیکشنری و فرهنگ لغت انگلیسی TheSage نرم افزاری حرفه ای شامل یک دیکشنری کامل به همراه چندین لغت نامه ی انگلیسی می باشد که آن را به یک سیستم مرجع زبان ق ...

51.48 MB
رایگان
Babylon Pro NG v11.0.0.22

Babylon Pro NG v11.0.0.22

Babylon نرم افزار پیشتاز فرهنگ های لغت و ترجمه متن است. نرم افزار بابیلون - Babylon کلیه نیاز های شما در زمینه ترجمه لغت را جوابگو خواهد بود. با استفا ...

65.60 MB
رایگان
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6329.7

SDL Trados Studio 2017 SR1 Prof ...

با توجه به موارد گوناگون استفاده از رایانه در ترجمه، لازم است مترجم حداقل برای موفقیت بیشتر و افزایش سرعت در کار خویش با نرم افزارهای مربوط به ترجمه آ ...

444.05 MB
رایگان
SkyCode WebTrance v2.5.0.12

SkyCode WebTrance v2.5.0.12

What is WebTrance? WebTrance is a software package that automatically translates texts, help files, menus, w ...

40.67 MB
رایگان
Blacks Law Dictionary 2ed

Blacks Law Dictionary 2ed

The Law Dictionary is a trusted source of legal definitions and terms featuring the entire Black's Law Dictionary (2nd edition) with over 15,000 words ...

188.76 MB
20,000 تومان
Synapse Cordial Pro v12 FRENCH Dictionary Dictionnaire Littre

Synapse Cordial Pro v12 FRENCH ...

Correction typographique, orthographique et grammaticale du français directement dans Microsoft® Word, Outlook, Outlook Express, Excel, PowerPoint, F ...

293.19 MB
رایگان
Visual Thesaurus v3.0.2 Portable

Visual Thesaurus v3.0.2 Portabl ...

The Visual Thesaurus is an interactive dictionary and thesaurus which creates word maps that blossom with meanings and branch to related words. Its in ...

دانلود 9
36.17 MB
رایگان
SDL Trados Studio 2017 SR1 Professional 14.1.6278.0

SDL Trados Studio 2017 SR1 Prof ...

با توجه به موارد گوناگون استفاده از رایانه در ترجمه، لازم است مترجم حداقل برای موفقیت بیشتر و افزایش سرعت در کار خویش با نرم افزارهای مربوط به ترجمه آ ...

دانلود 1
375.55 MB
رایگان
RealSofts.TranslateIt.v8.0.8

RealSofts.TranslateIt.v8.0.8

امروزه استفاده از نرم افزارهای مختلف برای رفع نیازهای گوناگون کاربران کاربران به یک امر غیر قابل انکار تبدیل شده است. بسیاری از کاربران بر انجام امور ...

16.12 MB
رایگان
RealSofts.TranslateIt.v4.0

RealSofts.TranslateIt.v4.0

The TranslateIt! is a contextual multilingual (English to Russian, Russian to English, Russian to German, German to Russian) dictionary, ...

7.00 MB
رایگان
Pragma v6.0.101.10

Pragma v6.0.101.10

Pragma - a multilingual computer translation software for translating the text documents from one language to another. The program supports seven lan ...

23.96 MB
رایگان
MultiTranse v4 2.5

MultiTranse v4 2.5

MultiTranse is an online translation software that employs free online resources to translate to English, Portuguese, Dutch, French, Chinese, ...

1.50 MB
رایگان
RealSofts.TranslateIt.v8.0.8

RealSofts.TranslateIt.v8.0.8

امروزه استفاده از نرم افزارهای مختلف برای رفع نیازهای گوناگون کاربران کاربران به یک امر غیر قابل انکار تبدیل شده است. بسیاری از کاربران بر انجام امور ...

16.12 MB
رایگان
RealSofts.TranslateIt.v4.0

RealSofts.TranslateIt.v4.0

The TranslateIt! is a contextual multilingual (English to Russian, Russian to English, Russian to German, German to Russian) dictionary, ...

7.00 MB
رایگان
Pragma v6.0.101.10

Pragma v6.0.101.10

Pragma - a multilingual computer translation software for translating the text documents from one language to another. The program supports seven lan ...

23.96 MB
رایگان
Ultralingua Grammatica v6.1

Ultralingua Grammatica v6.1

Top-flight grammar and spell-checking software of industrial strength including interaction with other applications.

1.95 MB
رایگان
Ultralingua French Italian Dictionary v6.1

Ultralingua French Italian Dict ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

3.26 MB
رایگان
Ultralingua Esperanto English Dictionary v7.1.0.0

Ultralingua Esperanto English D ...

Ultralingua & Collins Dictionaries We offer both Ultralingua and Collins branded dictionaries. Ultralingua titles offer tho ...

7.84 MB
رایگان
Ultralingua English Spanish Dictionary v6.1

Ultralingua English Spanish Dic ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

5.07 MB
رایگان
Ultralingua English Portuguese Dictionary v6.1

Ultralingua English Portuguese ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

3.89 MB
رایگان
Ultralingua English Latin Dictionary v6.1

Ultralingua English Latin Dicti ...

Ultralingua offers dictionaries for many different languages. Ultralingua dictionaries include thousands of colloquial terms and common expressions ...

4.07 MB
رایگان

بارگزاری