# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مبنای فنی پرتو درمانی – کاربرد های بالینی عملی
47.04 MB 483 0
2,000
2
شرح حجم هدف تعیین برای پرتو درمانی ساختاری و شدت تعدیل
97.40 MB 533 0
2,000
3
پرتو درمانی هدایت شده با تصویر
22.98 MB 623 0
2,000
4
یون پرتو درمانی – اصول، فناوری، کاربرد های بالینی
30.22 MB 558 0
2,000
5
درمان پوست با لیزر (لیزر تراپی، لیزر درمانی)
94.19 MB 539 0
2,000
6
شیوه های مدرن در پرتو درمانی
17.58 MB 564 0
2,000
7
توموگرافی تابش پوزیترون – تحولات اخیر در ابزار دقیق، تحقیق و عمل وابسته به غده شناسی بالینی
21.35 MB 427 0
2,000
8
پرتو درمانی برای سرطان های سر و گردن – مرور مبتنی بر مورد
16.75 MB 537 0
2,000
9
پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن
15.07 MB 557 0
2,000
10
مدلسازی 4D و برآورد حرکت تنفسی برای پرتو درمانی
20.32 MB 430 0
2,000
11
پرتو پروتون درمانی – چگونه پروتون ها انقلابی در درمان سرطان ایجاد کردند
3.49 MB 507 0
2,000
12
اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست
10.11 MB 503 0
2,000
13
اصول و عمل تکنیک های پرتو درمانی مدرن در سرطان سینه
12.74 MB 500 0
2,000
14
باز تابش – مرز های جدید
13.54 MB 444 0
2,000
15
پروتون پرتو درمانی – چگونه پروتون ها در درمان سرطان انقلابی هستند
3.65 MB 421 0
2,000
16
آبی های (Cobalt Blues): داستان لئونارد گریمنت، مرد پشت اولین واحد کبالت 60 در ایالات متحده
5.71 MB 538 0
2,000
17
هورمسیس تابش و فرض خطی بدون آستانه
3.64 MB 503 0
2,000
18
راهنمای مطالعه انکولوژی تابش
2.89 MB 474 0
2,000
19
پروتون و کربن یون درمانی
17.92 MB 634 0
2,000
20
راهنمای مطالعه انکولوژی تابش (تشعشع)
2.89 MB 490 0
2,000
21
پرتو درمانی در سرطان پروستات – تکنیک های نوآورانه و اختلاف های کنونی
14.47 MB 465 0
2,000
22
تکنیک های مونت کارلو در پرتو درمانی
10.12 MB 477 0
2,000
23
پژوهش برای درمانشناس پرتو – از سوال تا فرهنگ
4.90 MB 524 0
2,000
24
پرتو درمانی کوتاه مدت سینه - بررسی جامع هیپو فراکسیناسیون، تابش جزئی سینه، و حین عمل
17.20 MB 457 0
2,000

بارگزاری