# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مبنای فنی پرتو درمانی – کاربرد های بالینی عملی
47.04 MB 339 0
2,000
2
شرح حجم هدف تعیین برای پرتو درمانی ساختاری و شدت تعدیل
97.40 MB 394 0
2,000
3
پرتو درمانی هدایت شده با تصویر
22.98 MB 461 0
2,000
4
یون پرتو درمانی – اصول، فناوری، کاربرد های بالینی
30.22 MB 417 0
2,000
5
درمان پوست با لیزر (لیزر تراپی، لیزر درمانی)
94.19 MB 336 0
2,000
6
شیوه های مدرن در پرتو درمانی
17.58 MB 369 0
2,000
7
توموگرافی تابش پوزیترون – تحولات اخیر در ابزار دقیق، تحقیق و عمل وابسته به غده شناسی بالینی
21.35 MB 282 0
2,000
8
پرتو درمانی برای سرطان های سر و گردن – مرور مبتنی بر مورد
16.75 MB 377 0
2,000
9
پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن
15.07 MB 404 0
2,000
10
مدلسازی 4D و برآورد حرکت تنفسی برای پرتو درمانی
20.32 MB 301 0
2,000
11
پرتو پروتون درمانی – چگونه پروتون ها انقلابی در درمان سرطان ایجاد کردند
3.49 MB 312 0
2,000
12
اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست
10.11 MB 342 0
2,000
13
اصول و عمل تکنیک های پرتو درمانی مدرن در سرطان سینه
12.74 MB 350 0
2,000
14
باز تابش – مرز های جدید
13.54 MB 325 0
2,000
15
پروتون پرتو درمانی – چگونه پروتون ها در درمان سرطان انقلابی هستند
3.65 MB 289 0
2,000
16
آبی های (Cobalt Blues): داستان لئونارد گریمنت، مرد پشت اولین واحد کبالت 60 در ایالات متحده
5.71 MB 387 0
2,000
17
هورمسیس تابش و فرض خطی بدون آستانه
3.64 MB 310 0
2,000
18
راهنمای مطالعه انکولوژی تابش
2.89 MB 322 0
2,000
19
پروتون و کربن یون درمانی
17.92 MB 362 0
2,000
20
راهنمای مطالعه انکولوژی تابش (تشعشع)
2.89 MB 347 0
2,000
21
پرتو درمانی در سرطان پروستات – تکنیک های نوآورانه و اختلاف های کنونی
14.47 MB 322 0
2,000
22
تکنیک های مونت کارلو در پرتو درمانی
10.12 MB 342 0
2,000
23
پژوهش برای درمانشناس پرتو – از سوال تا فرهنگ
4.90 MB 380 0
2,000
24
پرتو درمانی کوتاه مدت سینه - بررسی جامع هیپو فراکسیناسیون، تابش جزئی سینه، و حین عمل
17.20 MB 318 0
2,000

بارگزاری