# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
اندوکرینولوژی (غدد درون ریز) و دیابت اساسی
37.90 MB 639 0
2,000
2
رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت)
15.92 MB 578 0
2,000
3
دیابت – آسیب ها و درمان ها
8.58 MB 1077 0
2,000
4
دیابت بی مزه
9.28 MB 554 0
2,000
5
دیابت بارداری
6.30 MB 525 0
2,000
6
چشم انداز جهانی درباره زخم های دیابتی پا
17.81 MB 452 0
2,000
7
عوارض پزشکی دیابت نوع 2
17.61 MB 637 0
2,000
8
پیشرفت های اخیر در پاتوژنز (بیماریزایی)، پیشگیری و مدیریت دیابت نوع 2 و عوارض آن
13.86 MB 420 0
2,000
9
نقش آدیپوسیت (سلول چربی) در بروز دیابت نوع 2
15.22 MB 522 0
2,000
10
مباحث مربوط به پیشگیری، درمان و عوارض دیابت نوع 2
9.10 MB 581 0
2,000
11
نفروپاتی دیابتی
11.22 MB 479 0
2,000
12
راهنمای تغذیه درمانی برای دیابت (انجمن دیابت آمریکا)
16.17 MB 637 0
2,000
13
هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) در دیابت – پاتوفیزیولوژی، شیوع، و پیشگیری
4.74 MB 574 0
2,000
14
دیابت بارداری – علل، تشخیص و درمان
5.79 MB 529 0
2,000
15
دیابت – بینش ها و دیدگاه ها
12.87 MB 546 0
2,000
16
دیابت نوع 1
21.56 MB 485 0
2,000
17
دیابت نوع 2
18.37 MB 433 0
2,000
18
دیابت نوع 1 در بزرگسالان – اصول و عمل
6.79 MB 510 0
2,000
19
دیابت – استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان های رژیم غذایی
26.47 MB 522 0
2,000
20
کلیه دیابتی
10.58 MB 502 0
2,000
21
پای دیابتی – مدیریت پزشکی و جراحی
20.10 MB 513 0
2,000
22
عوارض مزمن دیابت
21.68 MB 533 0
2,000
23
لیپوپروتئین ها در دیابت
14.47 MB 425 0
2,000
24
تحمل گلوکز
8.21 MB 375 0
2,000
25
مقاومت به انسولین
10.37 MB 424 0
2,000
دیابت بی مزهDiabetes Insipidus

دیابت بی مزه
Diabetes Insipidus

The first chapter of the book reports on the management of Langerhans cell histiocytosis (LCH)-induced central diabetes insipidus and its associated e ...

9.28 MB
2,000 تومان
دیابت نوع 1Type 1 Diabetes

دیابت نوع 1
Type 1 Diabetes

This book contains a series of up-to-date chapters that review our current knowledge of type 1 diabetes as an autoimmune disease, the problems that st ...

21.56 MB
2,000 تومان
دیابت نوع 2Type 2 Diabetes

دیابت نوع 2
Type 2 Diabetes

Type 2 diabetes is now a global serious health problem. Patients with type 2 diabetes have 2-4 times higher risk of cardiovascular and renal complicat ...

18.37 MB
2,000 تومان
کلیه دیابتیThe Diabetic Kidney

کلیه دیابتی
The Diabetic Kidney

A comprehensive and authoritative survey of recent findings, ideas, and hypotheses about the causes and treatment of diabetic nephropathy. The authors ...

10.58 MB
2,000 تومان
تحمل گلوکزGlucose Tolerance

تحمل گلوکز
Glucose Tolerance

This book summarises the current state of knowledge on the pathophysiology underlying the progression from normal glucose tolerance to type 2 diabetes ...

8.21 MB
2,000 تومان

بارگزاری