# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی
1.97 MB 229 1
رایگان
2
مدل تخریب UV برای پلیمرها و کامپوزیت های ماتریکس پلیمری
1.95 MB 234 0
رایگان
3
فن آوری پیشرفت پلیمرها و پلیمرهای کامپوزیت نسبت به پایداری: بررسی
1,016.00 KB 209 0
رایگان
4
نانو سیم های پلیمری متصل شده توسط تنظیم تعامل بین حلال و پلیمر
2.58 MB 238 2
رایگان
5
مکانیک و رئولوژیک کامپوزیت های پلی کربنات تقویت شده با الیاف بازالت
1.48 MB 251 0
رایگان
6
استفاده مناسب از روش سلول واحد در محاسبه حرارتی کامپوزیت ها
1.69 MB 225 1
رایگان
7
نفوذ الکتریکی کامپوزیت های نانو ذرات پلیمر
1.10 MB 250 2
رایگان
8
ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه
672.17 KB 247 0
رایگان
9
تاثیر فشارهای ارگانیک بر هیدراتاسیون و سخت شدن سیمان پرتلند
3.74 MB 247 0
رایگان
10
ذینفعان انسانی و استفاده از حیوانات در توسعه دارو
278.86 KB 463 1
رایگان
11
 پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان با استفاده از یک روش کاملا مکانیزه مبنی بر استخراج حالت جامد و کراماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی در بازبینی واکنش منتخب
707.99 KB 237 0
رایگان
12
قابلیت ماشینکاری فیبر های پلیمری تقویت شده (CFRP) توسط یک اره مدور
1.45 MB 201 0
رایگان
13
مدل سازی برای ساختارهای CFRP تحت خرد شدگی شبه استاتیک
3.41 MB 242 8
رایگان
14
اعتبار سنجی داده های مواد و محاسبه با یک شبکه عصبی مصنوعی
1.26 MB 234 0
رایگان
15
افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه ها با استفاده از سلول سوختی میکروبی
356.13 KB 270 1
رایگان
16
مقایسه رگرسیون خطی چندگانه و روش گروهی مدل های رسیدگی به اطلاعات برای پیش بینی رنگ زرد حذف شده غروب آفتاب در کربن فعال به دست آمده از چوب درخت بلوط
1.19 MB 234 0
رایگان
17
جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be: خواص میکروارگانیسم و خواص مکانیکی
2.29 MB 208 0
رایگان
18
روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Ni
1.35 MB 240 2
رایگان
19
آنالیز تیرهای کامپوزیت فولاد-بتن ضد زنگ
1.62 MB 228 0
رایگان
20
استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی
646.65 KB 237 0
رایگان
21
 ارزیابی بقایای آفت کش های آلی کلر در نمونه های خام مواد غذایی بازارهای باز در دو شهر آفریقایی
674.65 KB 211 0
رایگان
22
 ارزیابی بقایای آفت کش های آلی کلر در نمونه های خام مواد غذایی بازارهای باز در دو شهر آفریقایی
674.65 KB 220 1
رایگان
23
غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس با استفاده از غشاهای اسمز معکوس بیومیمتیک (FO)
1.43 MB 250 0
رایگان
24
بازبینی جامع در مورد تصفیه فاضلاب کارخانه با قدرت بالا در مسیر پیشرفت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی
1.43 MB 233 0
رایگان
25
درمان ناتوانی فلوروکینولون وابسته: پیامدهای پاتوبیولوژیک
2.33 MB 192 0
رایگان

بارگزاری