تئوری GPSGPS Theory, Algorithms and Applications, Second Edition

تئوری GPS
GPS Theory, Algorithms and Appl ...

این مرجع کامل و محبوب شامل توصیفاتی در ارتباط با تئوری سیستم موقعیت‌یاب جهانی استاتیک و دینامیک می‌باشد. علاوه‌براین اطلاعاتی نیز به صورت جامع در ارتب ...

15.28 MB
رایگان

بارگزاری