# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران سال تحصیلی 97-98
4.03 MB 449 0
رایگان
2
تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلددوم سال تحصیلی 97-98
5.44 MB 315 0
رایگان
3
جوشکاری و لحیم کاری سخت با شعله گاز سال تحصیلی 97-98
5.18 MB 292 2
رایگان
4
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیSMAW(E1) سال تحصیلی 97-98
5.33 MB 273 1 1.0
رایگان
5
جوشکاری با شعله گاز(در وضعیت های مختلف) سال تحصیلی 97-98
5.96 MB 254 0
رایگان
6
نصابی و لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی سال تحصیلی 97-98
3.97 MB 265 0
رایگان
7
تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور سال تحصیلی 97-98
3.48 MB 268 1
رایگان
8
اموربهداشتی طیور سال تحصیلی 97-98
2.59 MB 288 1
رایگان
9
جوجه کشی سال تحصیلی 97-98
1.52 MB 317 1
رایگان
10
تغذیه طیور سال تحصیلی 97-98
998.03 KB 235 0
رایگان
11
تشریح و فیزیولوژی طیور سال تحصیلی 97-98
3.37 MB 283 0
رایگان
12
گیرنده های رادیویی سال تحصیلی 97-98
3.24 MB 313 1
رایگان
13
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلدچهارم قسمت اول)-هواکش و پنکه سال تحصیلی 97-98
6.12 MB 247 0
رایگان
14
تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلداول سال تحصیلی 97-98
8.04 MB 238 0
رایگان
15
شهروند الکترونیکی سال تحصیلی 97-98
5.85 MB 301 1
رایگان
16
آماده سازی زمین سال تحصیلی 97-98
3.43 MB 272 0
رایگان
17
فرایند اجرای پروژه سال تحصیلی 97-98
7.34 MB 277 0
رایگان
18
تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلدسوم سال تحصیلی 97-98
2.94 MB 290 0
رایگان
19
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیSMAW(E3) سال تحصیلی 97-98
3.55 MB 279 0
رایگان
20
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیSMAW(E2) سال تحصیلی 97-98
3.75 MB 295 0
رایگان
21
طراحی امور گرافیکی با رایانه سال تحصیلی 97-98
11.25 MB 302 0
رایگان
22
سیستم عامل پیشرفته(ویندوز 7 و لینوکس دبیان) سال تحصیلی 97-98
4.05 MB 245 0
رایگان
23
سیستم عامل مقدماتی سال تحصیلی 97-98
6.56 MB 347 0
رایگان
24
ساخت ترانسفورماتور سال تحصیلی 97-98
2.65 MB 316 1
رایگان
25
سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز سال تحصیلی 97-98
8.04 MB 265 0
رایگان

بارگزاری