# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کارسینوم (سرطان) معده - جنبه های مولکولی و پیشرفت های کنونی
49.40 MB 353 0
2,000
2
بیوپسی (برداشت بافت) کبد
43.28 MB 507 0
2,000
3
پانکراتیت مزمن
9.09 MB 510 0
2,000
4
کولیت (آماس روده بزرگ)
16.70 MB 512 0
2,000
5
سرطان کولورکتال – از پیشگیری تا مراقبت از بیمار
31.31 MB 411 0
2,000
6
زیست شناسی سرطان کولورکتال – از ژن ها تا تومور
10.57 MB 380 0
2,000
7
بیماری کرون (التهاب ایلئوم)
6.12 MB 417 0
2,000
8
مفاهیم فعلی در اختلالات کلون (روده بزرگ)
14.68 MB 405 0
2,000
9
گاستریت (ورم معده ) و سرطان معده
22.95 MB 416 0
2,000
10
بیماری التهابی روده – یشرفت ها در پاتوژنز (بیماریزایی) و مدیریت
23.15 MB 422 0
2,000
11
بیوپسی (برداشت بافت) کبد در طب مدرن
28.84 MB 513 0
2,000
12
پیوند کبد – مسائل فنی و عوارض
29.51 MB 361 0
2,000
13
پانکراتیت حاد (التهاب حاد پانکراس)
11.54 MB 383 0
2,000
14
کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش پایه
21.47 MB 391 1
2,000
15
کارسینوم هپاتوسلولار (سرطان سلول کبدی) – پژوهش بالینی
31.87 MB 392 0
2,000
16
مدیریت سرطان معده
16.20 MB 467 0
2,000
17
بینش های جدیدی را در پیشگیری و درمان بولمیا نرووسا
2.83 MB 414 0
2,000
18
سرطان پانکراس (لوزالمعده) – مدیریت بالینی
8.46 MB 432 0
2,000
19
پانکراتیت (التهاب پانکراس) – درمان و عوارض
14.91 MB 460 0
2,000
20
بیماری زخم گوارشی
17.20 MB 430 0
2,000
21
موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن
14.53 MB 497 0
2,000
22
روندهای موجود در تحقیق درباره بیماری کبد الکلی - جنبه های بالینی و علمی
11.39 MB 353 0
2,000
23
آپاندیسیت – مجموعه ای از مقالات از گرداگرد جهان
12.24 MB 385 0
2,000
24
یبوست – علل، تشخیص و درمان
7.57 MB 398 0
2,000
25
موضوعات معاصر در عمل جراحی کولورکتال
2.83 MB 390 0
2,000

بارگزاری