# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Graphicriver Paints Photoshop Action
3.54 MB 401 12
رایگان
2
GraphicRiver Clouds Exposure Photoshop Action
2.19 MB 434 8
رایگان
3
GraphicRiver Paper Print Photoshop Action
9.48 MB 447 13 4.0
رایگان
4
GraphicRiver Valentines Day Photoshop Action
2.24 MB 464 6
رایگان
5
GraphicRiver Animated Stars Photoshop Action
19.86 MB 484 7
رایگان
6
CM 52 Blubber Brushes
82.60 MB 507 24
رایگان
7
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action
37.44 MB 477 7 5.0
رایگان
8
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action
21.08 MB 679 36
رایگان
9
GraphicRiver Rebirth CS4+ Photoshop Action
3.07 MB 633 12
رایگان
10
CM Night Sky Background Overlays
455.07 MB 491 12
رایگان
11
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action
215.01 MB 828 24
رایگان
12
Graphicriver Fog Photoshop Action
20.83 MB 382 3
رایگان
13
CM Dispersion 2 Photoshop Action
6.66 MB 345 2
رایگان
14
Graphicriver Color Splatter Photoshop Action
4.64 MB 637 7
رایگان
15
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action
19.91 MB 749 9
رایگان
16
Graphicriver Fantastic Night PS Action
13.70 KB 634 8
رایگان
17
CM 30 Dust And Scratch Overlay Textures
382.97 MB 904 32
رایگان
18
GraphicRiver Cortisol Photoshop Action
5.46 MB 410 5
رایگان
19
Graphicriver Animated Space Photoshop Action
8.38 MB 377 1
رایگان
20
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action
151.74 MB 427 6
رایگان
21
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action
45.89 MB 429 10
رایگان
22
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action
18.97 MB 470 11
رایگان
23
Ons Bundle
159.90 MB 381 2
رایگان
24
CM 15 Bonfire Photo Overlays
18.80 MB 336 10
رایگان
25
GraphicRiver Architects Watercolor Effect Photoshop Action
36.14 MB 421 15
رایگان
Graphicriver Paints Photoshop Action

Graphicriver Paints Photoshop A ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت نقاشی با افکت لکه های رنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید ...

دانلود 12
3.54 MB
رایگان
GraphicRiver Clouds Exposure Photoshop Action

GraphicRiver Clouds Exposure Ph ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت ابر متراکم بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ب ...

دانلود 8
2.19 MB
رایگان
GraphicRiver Paper Print Photoshop Action

GraphicRiver Paper Print Photos ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت روزنامه ای بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ب ...

دانلود 13
9.48 MB
رایگان
4.0
GraphicRiver Valentines Day Photoshop Action

GraphicRiver Valentines Day Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت رمانتیک قلبی بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ...

دانلود 6
2.24 MB
رایگان
GraphicRiver Animated Stars Photoshop Action

GraphicRiver Animated Stars Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت ستاره های درخشان متحرک بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با ...

دانلود 7
19.86 MB
رایگان
CM 52 Blubber Brushes

CM 52 Blubber Brushes

در این بخش شاهد 52 براش فتوشاپ با عنوان حباب آب، کف صابون، کف شامپو و ... می باشید که با فرمت های ABR و ASL بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 24
82.60 MB
رایگان
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action

GraphicRiver Cyborg Maker PS Ac ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر سایبورگ از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و A ...

دانلود 7
37.44 MB
رایگان
5.0
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action

GraphicRiver Mixed Ink Sketch P ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به طرح اولیه نقاشی با جوهر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور ...

دانلود 36
21.08 MB
رایگان
GraphicRiver Rebirth CS4+ Photoshop Action

GraphicRiver Rebirth CS4+ Photo ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت دود رنگی و گرد و غبار بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافی ...

دانلود 12
3.07 MB
رایگان
CM Night Sky Background Overlays

CM Night Sky Background Overlay ...

در این مجموعه شاهد 85 تصویر کلیپ آرت با عنوان بک گراند آسمان در شب با افکت رعد و برق، ستاره های درخشان، کهکشانی و ... به همراه اکشن فتوشاپ می باشید که ...

دانلود 12
455.07 MB
رایگان
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action

Graphicriver Pencilum Real Hand ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی حرفه ای با مداد از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های A ...

دانلود 24
215.01 MB
رایگان
Graphicriver Fog Photoshop Action

Graphicriver Fog Photoshop Acti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت مه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و ...

دانلود 3
20.83 MB
رایگان
CM Dispersion 2 Photoshop Action

CM Dispersion 2 Photoshop Actio ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت ذرات رنگی پراکنده بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی می باشید که ...

دانلود 2
6.66 MB
رایگان
Graphicriver Color Splatter Photoshop Action

Graphicriver Color Splatter Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت لکه های رنگی پاشیده شده بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با ...

دانلود 7
4.64 MB
رایگان
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action

Graphicriver Acrylic Ink Painti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی جوهری اکرلیلیک از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های AT ...

دانلود 9
19.91 MB
رایگان
Graphicriver Fantastic Night PS Action

Graphicriver Fantastic Night PS ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت نور رنگی زیبا بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت ATN ...

دانلود 8
13.70 KB
رایگان
CM 30 Dust And Scratch Overlay Textures

CM 30 Dust And Scratch Overlay ...

در این مجموعه شاهد 30 تکسچر و اکشن فتوشاپ با عنوان قدیمی کردن تصاویر با افکت گرد و غبار و خراش می باشید که با فرمت های JPG و ATN بر روی سایت برای دانل ...

دانلود 32
382.97 MB
رایگان
GraphicRiver Cortisol Photoshop Action

GraphicRiver Cortisol Photoshop ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت انفجار هیجانی بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور م ...

دانلود 5
5.46 MB
رایگان
Graphicriver Animated Space Photoshop Action

Graphicriver Animated Space Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت فضایی متحرک بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های AT ...

دانلود 1
8.38 MB
رایگان
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action

Graphicriver Watercolor 2 Artis ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 6
151.74 MB
رایگان
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action

Graphicriver Premio Watercolor ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی با افکت لکه های آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ...

دانلود 10
45.89 MB
رایگان
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action

Graphicriver Mixed Media Ink Ar ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر هنری با افکت جوهری از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و AB ...

دانلود 11
18.97 MB
رایگان
Ons Bundle

Ons Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عناوین ایجاد افکت های چرمی، چمن، ترکیب تصاویر، وکتور، گلیچ، ماسه ای، دوخت و ... بر ...

دانلود 2
159.90 MB
رایگان
CM 15 Bonfire Photo Overlays

CM 15 Bonfire Photo Overlays

در این مجموعه شاهد 15 کلیپ آرت و اکشن فتوشاپ با عنوان آتش و شعله آتش متنوع می باشید که با فرمت های PNG و ATN بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 10
18.80 MB
رایگان
GraphicRiver Architects Watercolor Effect Photoshop Action

GraphicRiver Architects Waterco ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 15
36.14 MB
رایگان

بارگزاری