# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
درسنامه بیهوشی برای فوق لیسانس ها (دانش آموخته ها)
111.53 MB 506 0
2,000
2
داستان شگرف بیهوشی
45.68 MB 566 0
2,000
3
بیهوشی شناسی (علم بی هوشی) بالینی مورگان و میخاییل
58.31 MB 461 0
2,000
4
بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات
36.45 MB 465 0
2,000
5
مبانی بیهوشی
121.79 MB 369 0
2,000
6
مباحث اصلی در بیهوشی قلب
37.48 MB 523 0
2,000
7
ملزومات بیهوشی موضعی
26.38 MB 510 0
2,000
8
اکوگرافی در علم بیهوشی، مراقبت های ویژه و طب اورژانس
8.12 MB 440 0
2,000
9
بیهوشی برای جراحی اورولوژی
5.76 MB 594 1
2,000
10
ملزومات بیهوشی جراحی مغز و اعصاب و مراقبتهای ویژه
13.32 MB 829 0
2,000
11
بیهوشی و بیماری های نادر
52.12 MB 476 0
2,000
12
بیهوشی موضعی هدایت شده با اولتراسوند
49.47 MB 454 0
2,000
13
بیهوشی در جراحی زیبایی
7.53 MB 393 0
2,000
14
مطالعات موردی در بیهوشی مغز و اعصاب (نوروآنستازیا) و مراقبت های حیاتی مغز و اعصاب (نوروکریتیکال)
10.56 MB 727 0
2,000
15
عوارض در بیهوشی موضعی و پزشکی درد
24.00 MB 345 0
2,000
16
مباحث اصلی در بیهوشی قفسه سینه
5.31 MB 449 0
2,000
17
مبانی علم عصب بیهوشی
7.62 MB 474 0
2,000
18
فارماکولوژی برای بیهوشی و مراقبت های ویژه
3.42 MB 428 0
2,000
19
آزمون ساختاری شفاهی در بیهوشی – تمرین مقالات برای معلمان و شاگردان
1.62 MB 374 0
2,000
20
بیهوشی صدری (قفسه سینه ای) – کتاب راهنمای متخصص بیهوشی آکسفورد
14.49 MB 482 0
2,000
21
بیهوشی برای بیماران با خطر بالا
6.21 MB 452 0
2,000
22
مباحث عملی در بیهوشی و مراقبت های ویژه 2013
5.25 MB 486 0
2,000
23
فیزیک، فارماکولوژی و فیزیولوژی برای متخصصین بیهوشی – مفاهیم کلیدی برای FRCA
6.27 MB 452 0
2,000
24
مدیریت بیهوشی جراحی بیمار چاق
7.40 MB 389 0
2,000
25
بیهوشی و بی حسی در جراحی پوست
6.86 MB 382 0
2,000

بارگزاری