# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Expression Blend Preview
170.08 MB 483 2
رایگان
2
آموزش Microsoft Expression Blend 4
651.19 MB 488 70
رایگان
3
آموزش XAML Jumpstart
520.49 MB 586 182
رایگان
آموزش XAML JumpstartPluralsight XAML Jumpstart - Getting Started With XAML

آموزش XAML Jumpstart
Pluralsight XAML Jumpstart - Ge ...

همانطور که می دانید از XAML می توان برای ساخت رابط کاربری برنامه های WPF , Windows Phone , Windows Store و سیلورلایت استفاده نمود. این کورس آموزشی مبت ...

دانلود 182
520.49 MB
رایگان

بارگزاری