Digital Tutors - Creating a Walk Cycle with Deformer Bones in Toon Boom Animate Pro

Digital Tutors - Creating a Wal ...

فیلم آموزشی ایجاد چرخه راه رفتن با استخوان Deformer در نرم افزار Toon Boom Animate Pro رو از شرکت Digital-Tutors رو برای دانلود گذاشتم. در این بیشتری ...

دانلود 12
265.77 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Toon Boom Animate Pro

Digital Tutors - Introduction t ...

در این مجموعه استفاده از تون بوم را برای انیمیشن سازی دو بعدی خواهیم آموخت.

دانلود 13
1.01 GB
رایگان
Digital Tutors - 12 Principles of Animation in Toon Boom Harmony

Digital Tutors - 12 Principles ...

در این کورس آموزشی با اصول کلیدی و تکنیک های انیمیشن سازی آشنا خواهید شد که در صورت به کار بستن آنها می توانید انیمیشن های شگفت انگیزی را خلق نمایید. ...

دانلود 11
804.86 MB
رایگان
Digital Tutors - Utilizing the Morphing Features in Toon Boom Harmony

Digital Tutors - Utilizing the ...

همانطور که می دانید Morphing یکی از وِیژگی های بسیار کاربردی در تون بوم است. به کمک Morphing می توانید نقاشی کردن صحنه های بین دو انیمیشن را خودکار نم ...

دانلود 23
722.89 MB
رایگان
2.5
Digital Tutors - Introduction to Particles in Toon Boom Harmony

Digital Tutors - Introduction t ...

همانطور که می دانید بسیاری از موارد همچون آتش ، دود ، بخار آب ، حرکت الکتریسیته ، آب و دیگر مایعات و . . . را با استفاده از سیستم ذرات می توان شبیه سا ...

دانلود 19
1.28 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Walk Cycles in Toon Boom Harmony

Digital Tutors - Introduction t ...

در این دوره آموزشی از شرکت Digital Tutors، مربی دوره Kurt Jones ، مقدمات و اصول سیکل راه رفتن یک کاراکتر را به شما مراجعین عزیز می آموزد .با بلوکه کر ...

دانلود 26
881.11 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Character Design in Toon Boom Harmony

Digital Tutors - Introduction t ...

In this Toon Boom tutorial, you'll learn a good understanding of the tools needed to create your own character designs and walk through the process of ...

دانلود 36
376.49 MB
رایگان
5.0