# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
فناوری های فتوولتائیک: نقشه برداری از آنالیزهای پتنت
1.19 MB 212 0
رایگان
2
بررسی شبیه سازی فرایند تخریب ماژول های فتوولتائیک
795.43 KB 244 0
رایگان
3
فتوولتائیک پلیمرهای شفاف برای برداشت انرژی خورشیدی و فراتر از آن
2.45 MB 238 0
رایگان
4
اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی
1.81 MB 235 0
رایگان
5
پتانسیل انرژی خورشیدی در کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
1.29 MB 220 1
رایگان
6
 درس هایی از آنالیز هزینه-منفعت انرژی و محیط زیست
314.43 KB 212 0
رایگان
7
 بازده نوآوری دو مرحله ای شرکت های انرژی جدید در چین: رویکرد DEA غیر رادیال
760.31 KB 243 0
رایگان
8
جایگزینی ضایعات متمرکز و زیرسازی بهداشت با تصفیه محلی و بازیافت مواد مغذی: نظرات کارشناسان در زمینه برنامه ریزی شهری
1.45 MB 245 0
رایگان
9
 آگاهی جدید: چشم انداز اجتماعی و پر انرژی برای متعادل کردن بین بشریت در محدوده سیاره زمین
1.59 MB 255 0
رایگان
10
طراحی نیروگاه برق خورشیدی 15 کیلوولت برای برق رسانی روستایی در والارا
657.77 KB 244 0
رایگان
11
توسعه سوخت سلولی برای خودرو هایی با انرژی جدید و هوای صاف در چین
1.19 MB 278 1
رایگان
12
خودرو پیک و افزایش بازده: نگاهی نزدیک تر به روند مسافرت با خودرو در بریتانیا
958.87 KB 255 0
رایگان
13
تشخیص چرخه حیات گازهای گلخانه ای از سیستم های تولید برق باد
591.89 KB 229 1
رایگان
14
عوامل موثر بر انتشار CO2 در مرکوسور: نقش رشد اقتصادی و انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید
644.88 KB 236 1
رایگان
15
تأثیرات انرژی های غیر قابل تجدید و تجدید پذیر بر میزان انتشار CO2 در ترکیه
609.07 KB 205 0
رایگان
16
مصرف انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید، تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی در تونس
267.43 KB 234 0
رایگان
17
انتقال انرژی های تجدید پذیر: یک راه حل مبتنی بر بازار برای نگرانی انرژی و محیط زیست در شیلی
709.16 KB 244 0
رایگان
18
 طرح بندی برای مزارع انرژی موج اقیانوس: مدل ها، خواص، و بهینه سازی
976.49 KB 232 2
رایگان
19
بهینه سازی سیستم تولید انرژی: پاکستان
514.98 KB 254 1
رایگان
20
سیستم های اطلاعات انرژی مقیاس پذیر بسته شده برای هتل ها
4.28 MB 244 0
رایگان
21
فناوری خنک کننده رایگان برای مراکز داده: مکانیسم ذخیره انرژی و کاربردها
1.03 MB 236 1
رایگان
22
ادغام کوتاه مدت هزینه های انرژی تجدید پذیر متغیر: کاهش اجباری توان تولیدی باد و تعادل در انگلستان و آلمان
1.56 MB 203 2
رایگان
23
توسعه مدل تصمیم گیری در بهره وری از انرژی بادی افزایش یافته مزارع
1.62 MB 271 1
رایگان
24
مطالعه مقایسه ای درباره سه نوع کنترل کننده DFIG در سیستم مبدل انرژی باد
1.52 MB 282 1
رایگان
25
مدل قدرتمند کنترل پیشگویانه برای زوایای مشترک پره ها در سیستم های مبدل انرژی باد
648.71 KB 253 1
رایگان

بارگزاری