# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تاریخ طبری - جلد دوم
1.73 MB 85 6
رایگان
2
تاریخ طبری - جلد سوم
1.75 MB 65 3
رایگان
3
تاریخ طبری - جلد چهارم
1.83 MB 87 1
رایگان
4
تاریخ طبری - جلد پنجم
2.07 MB 83 1
رایگان
5
تاریخ سلطانی
2.77 MB 112 12
رایگان
6
تکامل چیست؟
10.92 MB 76 5
رایگان
7
سیر تاریخی فلسفه برای نوآموزان
453.73 KB 78 5
رایگان
8
بستنی‌های باستانی ایران
741.42 KB 56 0
رایگان
9
پیشوایان خراسانی علم و هنر در دوره اسلامی
4.42 MB 72 5
رایگان
10
پاسارگاد بارگاه نخستین شاهنشاه هخامنشی
6.10 MB 69 5 5.0
رایگان
11
کوروش بزرگ سازنده تمدن‌ها
1,012.90 KB 64 2
رایگان
12
زندگی‌نامه کوروش بزرگ
1.06 MB 69 1
رایگان
13
تاثیرات متقابل گاهشماری‌های جهان باستان
1.53 MB 67 0
رایگان
14
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار
2.74 MB 96 9 5.0
رایگان
15
کتیبه‌های تخت جمشید از نگاهی دیگر
3.63 MB 62 2
رایگان
16
زرتشت و زرتشتیان
14.88 MB 84 1
رایگان
17
زندگی و زمانه شاه
11.84 MB 66 2
رایگان
18
انقلاب صنعتی چهارم
3.35 MB 61 1
رایگان
19
نوروز، آداب و رسوم ایرانیان
697.56 KB 60 0
رایگان
20
صد جنگ بزرگ تاریخ
2.07 MB 91 3
رایگان
21
شگفتی‌های مهرگان
522.67 KB 60 0
رایگان
22
به یاد پادشاه سرزمین ها، کوروش بزرگ
6.45 MB 59 0
رایگان
23
هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، معتبر و مردمی
2.74 MB 57 0
رایگان
24
نقاشی و داستان رستم در چند قرن پیش از شاهنامه
850.80 KB 69 1
رایگان
25
بیستون و نقش رستم از اصیل‌ترین یادمان‌های تاریخی
3.86 MB 62 0
رایگان
تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم

تاریخ طبری - جلد دوم کتاب تاریخ طبری - جلد دوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 6
1.73 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم

تاریخ طبری - جلد سوم کتاب تاریخ طبری - جلد سوم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلا ...

دانلود 3
1.75 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم

تاریخ طبری - جلد چهارم کتاب تاریخ طبری - جلد چهارم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر ...

دانلود 1
1.83 MB
رایگان
تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم

تاریخ طبری - جلد پنجم کتاب تاریخ طبری - جلد پنجم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اس ...

دانلود 1
2.07 MB
رایگان
تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی کتاب تاریخ سلطانی‌ به قلم سلطان محمدخان بارکزایی به معرفی و بررسی تاریخ حکومت‌داری لودیان، سوریان، غلجاییان و سدوزاییان می‌پردازد. ارگ، ...

دانلود 12
2.77 MB
رایگان