# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
PCalc 3.9 macOS
4.87 MB 129 1
رایگان
2
Global Optimization Toolbox 2017.0 Linux64
13.56 MB 139 0
رایگان
3
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Linux
572.89 MB 206 0
رایگان
4
Maplesoft Maple 2017.3 Update Linux
125.84 MB 202 0
رایگان
5
MathWorks MATLAB R2017a Linux X64
9.41 GB 3027 837 5.0
رایگان
6
Mathworks Matlab R2015b Linux
7.02 GB 273 16
رایگان
7
Mathworks Matlab R2014a Mac Linux
6.94 GB 236 6
رایگان
8
Mathworks Matlab R2014 7.1 SP3 Unix
1.49 GB 262 1
رایگان
9
Wolfram Research Mathematica 10.0.1.0 Linux
2.53 GB 255 2
رایگان
10
Mathworks Matlab R2013a 8.01 Mac OSX Linux
4.99 GB 246 5
رایگان
11
IBM SPSS Statistics v21 Linux
1.14 GB 243 1
رایگان
12
Mathworks Matlab R2012a Mac OSX LINUX
4.78 GB 312 5
رایگان
13
Mathworks Matlab R2011b UNIX
6.07 GB 240 0
رایگان
14
Mathworks Matlab R2010b UNIX
4.36 GB 238 5
رایگان
15
AnyLogic Professional v6.4.1 Linux
159.60 MB 248 1
رایگان
16
VSN International ASReml v2.0 LINUX64
8.67 MB 445 25
رایگان
17
Mathworks Matlab R2009b UNIX
4.40 GB 229 0
رایگان
18
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x86
9.57 MB 131 0
رایگان
19
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x86
9.57 MB 116 0
رایگان
20
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x64
9.69 MB 146 0
رایگان
21
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x64
9.69 MB 118 0
رایگان
22
JMP Statistical Discovery v8.0.2 Linux
176.15 MB 166 0
رایگان
23
Mathworks Matlab R2008b UNIX
3.75 GB 250 2
رایگان
24
Mathworks Matlab R2007a Unix
2.78 GB 386 41 5.0
رایگان
25
Mathworks Matlab R2006b Unix
1.72 GB 520 42
رایگان
PCalc 3.9 macOS

PCalc 3.9 macOS

یک ماشین حساب مهندسی می باشد که به کمک آن می توانید انواع محاسبات مانند:حل فرمول های مهندسی، تبدیل ها و ... را انجام دهید. این نرم افزار قابلیت حل محا ...

دانلود 1
4.87 MB
رایگان
Global Optimization Toolbox 2017.0 Linux64

Global Optimization Toolbox 201 ...

در ریاضیات و علوم رایانه یک مسئله بهینه‌سازی (optimization problem)، مسئله یافتن بهترین راه حل از میان همه راه حل‌ های عملی می‌باشد و اگر بخواهید به ص ...

13.56 MB
رایگان
IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 Linux

IBM SPSS Statistics 24.0 HF02 L ...

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

572.89 MB
رایگان
Maplesoft Maple 2017.3 Update Linux

Maplesoft Maple 2017.3 Update L ...

نرم افزار Maple برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱برای انجام مجموعه ای از محاسبات در دانشگاه waterllo طراحی شد. در سال ۱۹۸۸، این نرم افز ...

125.84 MB
رایگان
MathWorks MATLAB R2017a Linux X64

MathWorks MATLAB R2017a Linux X ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 837
9.41 GB
رایگان
5.0
Mathworks Matlab R2015b Linux

Mathworks Matlab R2015b Linux

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 16
7.02 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014a Mac Linux

Mathworks Matlab R2014a Mac Lin ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 6
6.94 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2014 7.1 SP3 Unix

Mathworks Matlab R2014 7.1 SP3 ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 1
1.49 GB
رایگان
Wolfram Research Mathematica 10.0.1.0 Linux

Wolfram Research Mathematica 10 ...

Almost any workflow involves computing results, and that's what Mathematica doesùfrom building a hedge fund trading website or publishing int ...

دانلود 2
2.53 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2013a 8.01 Mac OSX Linux

Mathworks Matlab R2013a 8.01 Ma ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 5
4.99 GB
رایگان
IBM SPSS Statistics v21 Linux

IBM SPSS Statistics v21 Linux

IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معن ...

دانلود 1
1.14 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2012a Mac OSX LINUX

Mathworks Matlab R2012a Mac OSX ...

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 5
4.78 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2011b UNIX

Mathworks Matlab R2011b UNIX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

6.07 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2010b UNIX

Mathworks Matlab R2010b UNIX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 5
4.36 GB
رایگان
AnyLogic Professional v6.4.1 Linux

AnyLogic Professional v6.4.1 Li ...

AnyLogic تنها نرم افزار شبیه سازی پیشامدهای گسسته، مبتنی بر عامل و سیستمهای پویا است. این نرم افزار از یک زبان برنامه نویسی منعطف برخوردار است که توسط ...

دانلود 1
159.60 MB
رایگان
Mathworks Matlab R2009b UNIX

Mathworks Matlab R2009b UNIX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

4.40 GB
رایگان
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x86

FlexPDE Professional 3D v5.0.21 ...

The Original Unlimited Multi-Discipline Multi-Physics Finite Element Solution Environment for Partial Differential Equations is now more powerful tha ...

9.57 MB
رایگان
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x86

FlexPDE Professional 3D v5.0.21 ...

The Original Unlimited Multi-Discipline Multi-Physics Finite Element Solution Environment for Partial Differential Equations is now more powerful tha ...

9.57 MB
رایگان
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x64

FlexPDE Professional 3D v5.0.21 ...

The Original Unlimited Multi-Discipline Multi-Physics Finite Element Solution Environment for Partial Differential Equations is now more powerful tha ...

9.69 MB
رایگان
FlexPDE Professional 3D v5.0.21 Linux x64

FlexPDE Professional 3D v5.0.21 ...

The Original Unlimited Multi-Discipline Multi-Physics Finite Element Solution Environment for Partial Differential Equations is now more powerful th ...

9.69 MB
رایگان
JMP Statistical Discovery v8.0.2 Linux

JMP Statistical Discovery v8.0. ...

نرم افزار های زیادی برای داده کاوی، پیش بینی رفتار داده ها و ساخت مدل های پیش بینی وجود دارند اما مهمترین مسئله دستیابی به یک مدل پیش بینی صحیح با است ...

176.15 MB
رایگان
Mathworks Matlab R2008b UNIX

Mathworks Matlab R2008b UNIX

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 2
3.75 GB
رایگان
Mathworks Matlab R2007a Unix

Mathworks Matlab R2007a Unix

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 41
2.78 GB
رایگان
5.0
Mathworks Matlab R2006b Unix

Mathworks Matlab R2006b Unix

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مس ...

دانلود 42
1.72 GB
رایگان

بارگزاری