# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
 اثر بازاریابی مستقیم برای امبولیسم شریان رحمی بر میزان لیومیوم، نتایج حادثه ای و مدیریت پس از عمل جراحی مغز استخوان
136.03 KB 256 0
رایگان
2
مقایسه آزمایش دو شب خواب گردشی در بیماران آریتمی قلبی
1.49 MB 234 0
رایگان
3
بهداشت و درمان، حقوق بشر و مدیریت بحران
390.29 KB 192 0
رایگان
4
تفسیر پزشکی: غفلت از حقوق بشر
184.20 KB 249 0
رایگان
5
ملاتونین به عنوان تعدیل کردن عامل ضد التهابی فعال سازی اینفلامازوم
8.49 MB 208 0
رایگان
6
ملاتونین در آنالیز پیچیده توبروز اسکلروزیس با استفاده از روش های مدلسازی مدرن ریاضی
1.47 MB 251 0
رایگان
7
جلوگیری ملاتونین از دوباره فعال سازی تکثیر گونه های اکسیژن فعال، انتقال اپیتلیال-مزانشیمال در سرطان دهان
5.69 MB 210 0
رایگان
8
تعامل کارکردی بین سیگنالینگ ملاتونین و RNA های غیر کدومی
2.28 MB 207 0
رایگان
9
ملاتونین به عنوان یک تنظیم کننده درونی بیماری ها: نقش خودخواری
646.88 KB 195 0
رایگان
10
پوشش سیگنال الکترونیکی الکترومیوگرافی مبتنی بر تقسیم بندی دوتایی
3.85 MB 256 0
رایگان
11
الکترومیوگرافی در اسب: فناوری مفید چیست؟
359.34 KB 195 0
رایگان
12
غلبه استفاده از ملاتونین بر مقاومت دارو در شیمی درمانی سرطان
799.61 KB 185 0
رایگان
13
تاثیر سالخوردگی بر مسیر مصنوعی ملاتونین پلاسما
862.54 KB 203 0
رایگان
14
خطر ژنتیکی بیماری پارکینسون در یک خط سلولی عصبی میان مغزی
1.05 MB 206 0
رایگان
15
اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون: یک مطالعه الکتروفیزیولوژیکی
651.98 KB 191 0
رایگان
16
حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی: یک بررسی
458.48 KB 175 0
رایگان
17
همدردی با حیوانات: مروری بر مطالعات موجود
184.49 KB 216 7
رایگان
18
سازگاری حیوانات خانگی: درک برخی از مشکلات و استفاده از سیستم برچسب زدن برای کمک به رفاه و محیط حیوانات و محافظت از مصرف کننده
1.42 MB 228 2
رایگان
19
استفاده از داده های توزیع شده بر روی HBase در پلتفرم تحلیلی کلان داده ها برای خدمات بالینی
2.36 MB 198 0
رایگان
20
 مدیریت زنجیره تامین بهداشت و درمان؛ زمینه های استراتژیک برای بهبود کیفیت و بهبود مالی
321.62 KB 186 1
رایگان
21
 شبیه سازی نوآوری با کیفیت مراقبت های بهداشتی بر اساس یک درمان جدید درمان: مورد هپاتیت C در اروپا
464.38 KB 159 0
رایگان
22
 تاثیرات منفی افزایش شاخص توده بدنی بر نرخ تشکیل بلاستوسیست در پاسخ دهندگان متحمل بارورسازی در محیط آزمایشگاه
260.69 KB 232 0
رایگان
23
 تاثیر BMI بر پارامترهای اسپرم و تغییرات متابولیت پلاسمای سمینال به طور همزمان
2.57 MB 217 0
رایگان
24
 آیا شاخص توده بدنی زنان نابارور بر روش و نتیجه IVF تاثیرگذار است؟
67.98 KB 224 0
رایگان
25
 تاثیر ایندومتروز بر نتیجه تکنولوژی کمک باروری
482.07 KB 205 0
رایگان

بارگزاری