# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کلان داده – سودهای کلان؟ درک ارتباط بین تحلیل کلان داده و نوآوری
1.67 MB 238 1
رایگان
2
کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن شهری اهواز
925.39 KB 320 1
رایگان
3
ارزیابی لرزه ای پایه های پل بتنی مسلح شده دایره ای توخالی
2.81 MB 269 0
رایگان
4
ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های بتن آرمه بر اساس مدل آسیب تصادفی
3.38 MB 240 0
رایگان
5
بررسی تجربی بر رفتار پیوند بین خوردگی-شکسته بتن مسلح و ورق CFRP
2.73 MB 228 0
رایگان
6
تخمین شکستگی سطح اجزاء برای قاب های بتنی دارای بتن مسلح نامنظم
3.61 MB 274 0
رایگان
7
بالا بردن همکاری امنیتی بین اتحادیه اروپا و استرالیا از طریق مدیریت بحران
1.26 MB 237 0
رایگان
8
رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و تجزیه و تحلیل پژوهش های اطلاعاتی بحران
1.40 MB 262 0
رایگان
9
آیا زمان برای یک قرارداد سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان است؟
1.51 MB 224 0
رایگان
10
چارچوبی برای تفکر انتقادی در آموزش مدیریت ورزش و قابیلت استخدام دانش آموختگان
1.70 MB 223 0
رایگان
11
تاثیر کنترل سهامداران بر رابطه بین CSR و کیفیت سود: شرکت های چینی
915.64 KB 224 1
رایگان
12
اثر ویژگی های کمیته حسابرسی در ارائه مجدد مالی در مالزی
1.62 MB 223 0
رایگان
13
چرخه یک دوره تحقیقاتی در سیستم اطلاعات حسابداری
1.74 MB 269 0
رایگان
14
پیاده سازی الگوریتم محلی بهبود یافته مبتنی بر PSO برای شبکه های سنسور بی سیم
1.39 MB 241 1
رایگان
15
فرهنگ سازمانی شرکت های ساختمانی غانی
614.85 KB 276 0
رایگان
16
یادگیری سازمانی در بخش عمومی: فرهنگ، سیاست و عملکرد
526.14 KB 217 0
رایگان
17
مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم
2.22 MB 252 1
رایگان
18
ارزیابی افسردگی در صرع: ابزار اندازه گیری افسردگی خودسنجی بیماری خاص
1.28 MB 232 0
رایگان
19
سیگار کشیدن، خوردن بخاطر استرس و وزن بدن: نقش مدون تنش درک شده
825.11 KB 243 0
رایگان
20
استرس خود سنجی و واکنش روانشناسی در پزشکی
1.30 MB 282 1
رایگان
21
اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری: مدارک پخش تلویزیونی از ژاپن
1.63 MB 273 0
رایگان
22
به اشتراک گذاری آتش؟ نقش تعدیل تناسب رهبری تحول گرا در رابطه بین تعهد سازمانی مدیران و کارکنان
739.65 KB 206 0
رایگان
23
اهمیت شبکه حرفه ای غیررسمی در توسعه فرهنگ سازمانی فعال: چشم انداز ارزش های عمومی
334.11 KB 288 1
رایگان
24
حکومت، مسئولیت پذیری و توسعه سازمانی: تجارب مدیران اداری و سیاستمداران Eldercare و پاسخگویی به نظارت دولتی Eldercare سوئد
1.67 MB 242 0
رایگان
25
فوکو و شهر هوشمند
1.75 MB 241 0
رایگان
فوکو و شهر هوشمندFoucault and the smart city

فوکو و شهر هوشمند
Foucault and the smart city

رشته های مرتبط مهندسی معماری، شهرسازی، فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط طراحی شهری مجله طراحی – The Design Journal دانشگاه HighWire Centre for Doct ...

1.75 MB
رایگان

بارگزاری