# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Graphicriver Paints Photoshop Action
3.54 MB 393 12
رایگان
2
GraphicRiver Paper Print Photoshop Action
9.48 MB 437 13 4.0
رایگان
3
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action
37.44 MB 468 7 5.0
رایگان
4
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action
21.08 MB 670 36
رایگان
5
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action
215.01 MB 816 24
رایگان
6
Graphicriver Fog Photoshop Action
20.83 MB 373 3
رایگان
7
Tribal And Ethnic Ornament
90.91 MB 514 20 5.0
رایگان
8
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action
19.91 MB 740 9
رایگان
9
131 Beautiful Overlays And Textures
502.48 MB 478 15
رایگان
10
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action
151.74 MB 415 6
رایگان
11
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action
45.89 MB 417 10
رایگان
12
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action
18.97 MB 462 11
رایگان
13
Ons Bundle
159.90 MB 372 2
رایگان
14
GraphicRiver Architects Watercolor Effect Photoshop Action
36.14 MB 412 15
رایگان
15
GraphicRiver Water Color Photoshop Action
36.54 MB 369 3
رایگان
16
10 Geometric Pattern Swatches
2.13 MB 400 4
رایگان
17
GraphicRiver Abstract Ink Art Photoshop Action
23.75 MB 409 13
رایگان
18
GraphicRiver Hope Poster Maker PS Action
9.01 KB 413 10
رایگان
19
CM 15 Memphis Seamless Patterns
21.26 MB 452 1
رایگان
20
GraphicRiver Tree Photoshop Action
14.79 MB 380 2
رایگان
21
CM 100 Geometric Shapes
156.25 MB 454 12
رایگان
22
CM Geometric Elements In Ethnic Style
19.51 MB 460 3
رایگان
23
GraphicRiver 80s Retro Poster Photoshop Action
193.95 KB 426 4
رایگان
24
CM Moroccan Style Patterns
38.17 MB 451 10
رایگان
25
CM White Daisy Patterns Digital Paper
156.65 MB 308 2
رایگان
Graphicriver Paints Photoshop Action

Graphicriver Paints Photoshop A ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت نقاشی با افکت لکه های رنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید ...

دانلود 12
3.54 MB
رایگان
GraphicRiver Paper Print Photoshop Action

GraphicRiver Paper Print Photos ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت روزنامه ای بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ب ...

دانلود 13
9.48 MB
رایگان
4.0
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action

GraphicRiver Cyborg Maker PS Ac ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر سایبورگ از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و A ...

دانلود 7
37.44 MB
رایگان
5.0
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action

GraphicRiver Mixed Ink Sketch P ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به طرح اولیه نقاشی با جوهر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور ...

دانلود 36
21.08 MB
رایگان
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action

Graphicriver Pencilum Real Hand ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی حرفه ای با مداد از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های A ...

دانلود 24
215.01 MB
رایگان
Graphicriver Fog Photoshop Action

Graphicriver Fog Photoshop Acti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت مه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و ...

دانلود 3
20.83 MB
رایگان
Tribal And Ethnic Ornament

Tribal And Ethnic Ornament

در این مجموعه شاهد 70 پترن با طرح های سنتی و تزئینی متنوع در قالب وکتور می باشید که با فرمت های EPS و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 20
90.91 MB
رایگان
5.0
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action

Graphicriver Acrylic Ink Painti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی جوهری اکرلیلیک از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های AT ...

دانلود 9
19.91 MB
رایگان
131 Beautiful Overlays And Textures

131 Beautiful Overlays And Text ...

در این مجموعه شاهد 131 تکسچر و افکت تصاویر متنوع بوکه، نقاشی گرانج، قطرات آب و ... برای تصاویر می باشید که با فرمت JPG و PAT و ABR و PSD بر روی سایت ب ...

دانلود 15
502.48 MB
رایگان
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action

Graphicriver Watercolor 2 Artis ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 6
151.74 MB
رایگان
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action

Graphicriver Premio Watercolor ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی با افکت لکه های آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ...

دانلود 10
45.89 MB
رایگان
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action

Graphicriver Mixed Media Ink Ar ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر هنری با افکت جوهری از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و AB ...

دانلود 11
18.97 MB
رایگان
Ons Bundle

Ons Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عناوین ایجاد افکت های چرمی، چمن، ترکیب تصاویر، وکتور، گلیچ، ماسه ای، دوخت و ... بر ...

دانلود 2
159.90 MB
رایگان
GraphicRiver Architects Watercolor Effect Photoshop Action

GraphicRiver Architects Waterco ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 15
36.14 MB
رایگان
GraphicRiver Water Color Photoshop Action

GraphicRiver Water Color Photos ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 3
36.54 MB
رایگان
10 Geometric Pattern Swatches

10 Geometric Pattern Swatches

در این بخش شاهد 10 پترن هندسی برای فتوشاپ و ایلوستریتور می باشید که با فرمت های PAT و AI و PNG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 4
2.13 MB
رایگان
GraphicRiver Abstract Ink Art Photoshop Action

GraphicRiver Abstract Ink Art P ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر هنری با افکت جوهر پاشیده شده از گرافیک ریور می باشید که با فرمت ها ...

دانلود 13
23.75 MB
رایگان
GraphicRiver Hope Poster Maker PS Action

GraphicRiver Hope Poster Maker ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت پوستر وکتور به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ...

دانلود 10
9.01 KB
رایگان
CM 15 Memphis Seamless Patterns

CM 15 Memphis Seamless Patterns

در این بخش شاهد 15 پترن وکتور با طرح های فانتزی کاغذ رنگی می باشید که با فرمت های AI و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 1
21.26 MB
رایگان
GraphicRiver Tree Photoshop Action

GraphicRiver Tree Photoshop Act ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان چاپ تصاویر روی چوب به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که با فرمت ه ...

دانلود 2
14.79 MB
رایگان
CM 100 Geometric Shapes

CM 100 Geometric Shapes

در این مجموعه شاهد 100 تصویر وکتور با عنوان اشکال هندسی متنوع برای طراحی می باشید که با فرمت های EPS و AI و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرف ...

دانلود 12
156.25 MB
رایگان
CM Geometric Elements In Ethnic Style

CM Geometric Elements In Ethnic ...

در این مجموعه شاهد نمونه های دیگر از پترن وکتور با طرح های هندسی به سبک قبیله ای می باشید که با فرمت های EPS و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته ...

دانلود 3
19.51 MB
رایگان
GraphicRiver 80s Retro Poster Photoshop Action

GraphicRiver 80s Retro Poster P ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت پوستر وکتور گرافیکی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که با ...

دانلود 4
193.95 KB
رایگان
CM Moroccan Style Patterns

CM Moroccan Style Patterns

در این بخش شاهد 20 پترن وکتور با طرح های اسلامی و مراکشی متنوع رنگی و سیاه و سفید می باشید که با فرمت های EPS و AI و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار ...

دانلود 10
38.17 MB
رایگان
CM White Daisy Patterns Digital Paper

CM White Daisy Patterns Digital ...

در این مجموعه شاهد 12 نمونه پترن تزئینی با طرح های گلدار سفید می باشید که با فرمت های PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 2
156.65 MB
رایگان

بارگزاری