# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Udemy - RPG Core Combat Creator Learn Intermediate Unity CSharp Coding updated Oct 2018
12.28 GB 553 23 5.0
رایگان
2
Udemy - How to make a Shooting game-Make a Complete game in Unity
1.46 GB 421 19 5.0
رایگان
3
Packt Publishing - Learn to Code in CSharp in Unity 3D
554.36 MB 352 12
رایگان
4
Udemy - Create a 3D Platformer From Scratch
1.81 GB 308 4
رایگان
5
Packt Publishing - Learn to Code in CSharp in Unity 3D
554.36 MB 330 2
رایگان
6
Udemy - Become an iOS Android Game Developer with Unity 2017
540.71 MB 353 3
رایگان
7
Lynda - C Sharp Essential Training
837.52 MB 390 4
رایگان
8
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem Two Image Analysis
102.84 MB 426 5
رایگان
9
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem 5 Recursion and Directories
95.24 MB 361 2
رایگان
10
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem 3 Eight Queens
45.97 MB 362 1
رایگان
11
Digital Tutors - Introduction to C in Unity
576.97 MB 461 2
رایگان
12
Udemy - Complete C# Unity Developer 3D
7.59 GB 313 9
رایگان
Udemy - RPG Core Combat Creator Learn Intermediate Unity CSharp Coding updated Oct 2018

Udemy - RPG Core Combat Creator ...

Description This highly acclaimed course was over 200% funded on Kickstarter, and is designed for intermediate users of Unity. We recommend you take ...

دانلود 23
12.28 GB
رایگان
5.0
Udemy - How to make a Shooting game-Make a Complete game in Unity

Udemy - How to make a Shooting ...

در این آموزش ساخت بازی از شرکت Udemy ، نحوه ساخت یک بازی تیراندازی را به صورت کامل در نرم افزار یونیتی یاد میگیرید. مفاهیم پایه، ابزار و توابع که برای ...

دانلود 19
1.46 GB
رایگان
5.0
Packt Publishing - Learn to Code in CSharp in Unity 3D

Packt Publishing - Learn to Cod ...

Video Description Discusses C# basics such as variables, functions, arrays, loops, object-oriented programming, classes, inheritance, and data encaps ...

دانلود 12
554.36 MB
رایگان
Lynda - C Sharp Essential Training

Lynda - C Sharp Essential Train ...

این مجموعه آموزش می تواند بهترین نقطه شروع برای علاقه مندان به زبان برنامه نویسی C# باشد چرا که مطالب را از مبتدی تا سطح متوسط به خوبی و همراه با مثال ...

دانلود 4
837.52 MB
رایگان
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem Two Image Analysis

Lynda - Code Clinic C Sharp Pro ...

سری آموزش Code Clinic در زبان های مختلف برنامه نویسی به بررسی مشکل های رایج و شیوه حل آنها می پردازد

دانلود 5
102.84 MB
رایگان
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem 5 Recursion and Directories

Lynda - Code Clinic C Sharp Pro ...

سری آموزش Code Clinic در زبان های مختلف برنامه نویسی به بررسی مشکل های رایج و شیوه حل آنها می پردازد

دانلود 2
95.24 MB
رایگان
Lynda - Code Clinic C Sharp Problem 3 Eight Queens

Lynda - Code Clinic C Sharp Pro ...

سری آموزش Code Clinic در زبان های مختلف برنامه نویسی به بررسی مشکل های رایج و شیوه حل آنها می پردازد

دانلود 1
45.97 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to C in Unity

Digital Tutors - Introduction t ...

In this series of Unity tutorials we'll discuss the major foundations of scripting with C# in Unity and apply what we've learned in two mini projects. ...

دانلود 2
576.97 MB
رایگان
Udemy - Complete C# Unity Developer 3D

Udemy - Complete C# Unity Devel ...

Complete C# Unity Developer 3D – Learn to Code Making Games فیلم آموزشی کدنویسی سی شارپ و Unity برای ساخت بازی سه بعدی از سایت Udemy است. در این دوره ...

دانلود 9
7.59 GB
رایگان

بارگزاری