# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
دستور کار برای دستیاری پزشکی بالینی دلمار
176.84 MB 489 0
2,000
2
کتاب جامع مرور آزمون دستیاری پزشکی – برای امتحانات CMA، RMA و CMAS
88.02 MB 628 0
2,000
3
مرور آزمون دستیاری پزشکی ویلیامز و ویلکینز، برای صدور گواهینامه CMA، RMA و CMAS
109.55 MB 334 0
2,000
4
راهنمای جیبی دستیاری پزشکی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
12.25 MB 463 0
2,000
5
راهنمای مطالعه دستیاری پزشکی بالینی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
11.31 MB 396 0
2,000
6
راهنمای مطالعه جامع دستیاری پزشکی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
15.62 MB 375 0
2,000
7
مرور آزمون دستیاری پزشکی – آمادگی امتحانات برای CMA و RMA
66.31 MB 475 0
2,000
8
مطالعه راهنما دستیاری پزشکی اجرایی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
15.45 MB 387 1
2,000
9
علوم پزشکی در یک نگاه – کتاب دستور
8.11 MB 398 0
2,000
10
دستیابی به تعالی در آموزش پزشکی
6.51 MB 331 0
2,000
11
توسعه دانشکده در حرفه های سلامت – تمرکز بر پژوهش و عمل
6.82 MB 400 0
2,000
12
دانش حرفه ای در پزشکی – دیدگاه انتقادی
19.70 MB 364 0
2,000
13
اصلاح در آموزش پزشکی – اصلاح اواسط دوره
8.21 MB 432 0
2,000
14
پزشکی بیمار-سنت رد در گذار – قلب ماده
2.46 MB 497 0
2,000
15
به سوی پزشکی علمی
2.57 MB 463 0
2,000
16
راهنمای آزمون بالینی و مهارت های عملی آکسفورد
58.49 MB 461 0
2,000
17
آموزش بیمار مورتاگ
34.15 MB 1038 4
2,000
18
مقدمه ای بر آموزش پزشکی
4.74 MB 460 0
2,000
19
حکمت پزشکی و دکتری – هنر تمرین قرن بیست و یکم
8.94 MB 469 0
2,000
20
فناوری و علوم پزشکی
17.17 MB 530 0
2,000
21
داده کاوی در پزشکی بالینی
13.00 MB 532 0
2,000
22
تضمین کیفیت در آموزش پزشکی – راهنمای عملی
2.09 MB 534 0
2,000
23
ملاحظات بالینی و آماری در پزشکی شخصی
9.97 MB 518 0
2,000
24
ارزیابی کامل خود برای فینال های پزشکی و جراحی
12.33 MB 516 0
2,000
25
مربی پزشکی پرتابل (قابل انتقال، سفری) – آموزش موفقیت
1.80 MB 518 0
2,000

بارگزاری