# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Time - 14 may 2018
7.64 MB 330 1
رایگان
2
NewsWeek USA - 11 May 2018
6.87 MB 296 1
رایگان
3
The Week - UK - 5 May 2018
10.58 MB 289 1
رایگان
4
Time - May 21 2018
7.83 MB 291 1
رایگان
5
NewsWeek USA - 18 May 2018
6.89 MB 314 0
رایگان
6
The Economist USA - 26 May 2018
8.40 MB 397 2
رایگان
7
The Week - April 06 2018
4.79 MB 272 0
رایگان
8
Time - April 09 2018
5.84 MB 267 0
رایگان
9
Time - April 09 2018
4.70 MB 316 0
رایگان
10
Time - April 09 2018
7.18 MB 250 0
رایگان
11
The Nation - April 23 2018
4.52 MB 291 0
رایگان
12
New York - April 03 2018
25.85 MB 420 1
رایگان
13
NewsWeek 2 March 2018
7.97 MB 266 0
رایگان
14
The Week March 2 2018
6.79 MB 281 0
رایگان
15
NewsWeek - 30 March 2018
7.60 MB 297 0
رایگان
16
The Week - 31 March 2018
14.00 MB 307 0
رایگان
17
NewsWeek - March 30 2018
7.89 MB 293 1
رایگان
18
The Week 2018-02-03
9.32 MB 244 0
رایگان
19
NewsWeek 2018-02-09
17.50 MB 259 0
رایگان
20
Time Magazine 2018-02-02
8.97 MB 229 1
رایگان
21
Energy Digital - February 2018
17.97 MB 282 0
رایگان
22
Time 2018-02-22
8.28 MB 255 1
رایگان
23
The Week February 16 2018
7.67 MB 246 0
رایگان
24
NewsWeek International 23 February 2018
7.76 MB 255 2
رایگان
25
Time – 4 June 2018
7.57 MB 256 0
رایگان
Time - 14 may 2018

Time - 14 may 2018

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

دانلود 1
7.64 MB
رایگان
NewsWeek USA - 11 May 2018

NewsWeek USA - 11 May 2018

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

دانلود 1
6.87 MB
رایگان
The Week - UK - 5 May 2018

The Week - UK - 5 May 2018

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

دانلود 1
10.58 MB
رایگان
Time - May 21 2018

Time - May 21 2018

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

دانلود 1
7.83 MB
رایگان
NewsWeek USA - 18 May 2018

NewsWeek USA - 18 May 2018

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

6.89 MB
رایگان
The Economist USA - 26 May 2018

The Economist USA - 26 May 2018

مجله economist از معروف ترین و معتبرترین مجلات در رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصاد جهانی به شمار می آید.در این مجله برترین اخبار و تحلیلهای سیا ...

دانلود 2
8.40 MB
رایگان
The Week - April 06 2018

The Week - April 06 2018

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

4.79 MB
رایگان
Time - April 09 2018

Time - April 09 2018

  هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ...

5.84 MB
رایگان
Time - April 09 2018

Time - April 09 2018

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

4.70 MB
رایگان
Time - April 09 2018

Time - April 09 2018

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

7.18 MB
رایگان
The Nation - April 23 2018

The Nation - April 23 2018

مجله the nation مجله ایست خبری با گرایش سیاسی که اخبار روز و مهم جهانی را در این مورد به علاقه مندان خود ارائه می دهد.  

4.52 MB
رایگان
New York - April 03 2018

New York - April 03 2018

آخرین اخبار سیاسی اجتماعی جهان رو می تونید با مطاالعه مجله ی معتبر و بین المللی International New York Times مطلع بشید.  

دانلود 1
25.85 MB
رایگان
NewsWeek 2 March 2018

NewsWeek 2 March 2018

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

7.97 MB
رایگان
The Week March 2 2018

The Week March 2 2018

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

6.79 MB
رایگان
NewsWeek - 30 March 2018

NewsWeek - 30 March 2018

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

7.60 MB
رایگان
The Week - 31 March 2018

The Week - 31 March 2018

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

14.00 MB
رایگان
NewsWeek - March 30 2018

NewsWeek - March 30 2018

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

دانلود 1
7.89 MB
رایگان
The Week 2018-02-03

The Week 2018-02-03

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

9.32 MB
رایگان
NewsWeek 2018-02-09

NewsWeek 2018-02-09

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

17.50 MB
رایگان
Time Magazine 2018-02-02

Time Magazine 2018-02-02

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

دانلود 1
8.97 MB
رایگان
Energy Digital - February 2018

Energy Digital - February 2018

این مجله در رابطه با نفت و پتروشیمی اخبار سمینار ها و . . . به علاقمندان اطلاعات جدید و بروزی میده.  

17.97 MB
رایگان
Time 2018-02-22

Time 2018-02-22

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

دانلود 1
8.28 MB
رایگان
The Week February 16 2018

The Week February 16 2018

هفته نامه the week از معروفترین مجلات جهان به شمار میرود که شاید همه شما نام آن را شنیده باشید. این هفته نامه یک هفته نامه خبری تحلیلی است که موضوعات ...

7.67 MB
رایگان
NewsWeek International 23 February 2018

NewsWeek International 23 Febru ...

یکی از مجلاتی که از تیراژ بسیار بالایی در امریکا برخورداره مجله newsweek هستش. تا حدودی از نام این مجله پیداست که باید این مجله رو در گروه خبری و اجتم ...

دانلود 2
7.76 MB
رایگان
Time – 4 June 2018

Time – 4 June 2018

هفته نامه time چاپ کشور ایالات متحده است. این هفته نامه از معروفترین و معتبرترین نشریات خبری در سراسر جهان به شمار میآید و خوانندگان بسیاری در سراسر ج ...

7.57 MB
رایگان

بارگزاری