# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
روش تربیت کودک
617.83 KB 632 52 5.0
رایگان
2
راه آفتاب
1.11 MB 595 18
رایگان
روش تربیت کودک

روش تربیت کودک

تربیت کودک یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای اوست. نیازهای کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و … نیست و استعدادهای او خواندن و نوشتن و انباشتن ح ...

دانلود 52
617.83 KB
رایگان
5.0
راه آفتاب

راه آفتاب

معلم و نقش آن در تعلیم و تربیت از مسایلی نیست که در آن کسی تردید روا دارد. معلم از عوامل مهم تاثیرگذار در امور تعلیم و تربیت می باشد. معلم در تمامی عر ...

دانلود 18
1.11 MB
رایگان

بارگزاری