# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تئوری و عمل ماساژ درمانی
71.29 MB 599 4
2,000
2
ماساژ – راهنمای قطعی برای ماساژ درمانی
60.24 MB 535 0
2,000
3
رفلکسولوژی کامل برای زندگی
60.20 MB 458 0
2,000
4
جلسه نیاز های درمان فیزیکی (فیزیوتراپی) کودکان
73.50 MB 613 0
2,000
5
ماساژ مبتنی بر پیامد – قرار دادن شواهد درون عمل
121.74 MB 575 4
2,000
6
درمان فیزیکی (فیزوتراپی) شانه (کتف) – درمانگاه در فیزیوتراپی
53.83 MB 458 0
2,000
7
درمان فیزیکی مبتنی بر شواهد
47.49 MB 548 0
2,000
8
راهنمای نوروماسکولار تراپی
37.63 MB 605 4 5.0
2,000
9
راهنمای مراقبت حاد برای درمانگران فیزیکی
54.35 MB 476 0
2,000
10
ماساژ برای درمانگران – راهنمایی برای درمان بافت نرم
29.45 MB 476 0
2,000
11
راهنمای درمانگر ماساژ برای آسیب شناسی
24.76 MB 484 0
2,000
12
ماساژ درمانی ورزش های یکپارچه – کتاب راهنمای جامع
24.55 MB 680 0
2,000
13
دانشنامه ماساژ تایلندی – راهنمای کامل برای ماساژ درمانی تایلندی سنتی و طب فشاری
20.00 MB 521 0
2,000
14
درمان ماساژ بافت عمیق – کتاب راهنمای درمان عصبی عضلانی
21.28 MB 421 0
2,000
15
چشم انداز های درمان فیزیکی (فیزیوتراپی) در قرن بیست و یکم – چالش ها و امکانات
17.18 MB 511 1
2,000
16
مکانیک بدن برای تراپیست ها (درمانگران) – رویکرد عملی به مراقبت از خود
26.37 MB 423 0
2,000
17
راهنمای ماساژ تراپیست (درمانگر) برای قسمت تحتانی پشت و درد لگن
5.79 MB 585 0
2,000
18
مراقبت های اولیه برای فیزیوتراپیست – آزمون و تریاژ
12.60 MB 524 0
2,000
19
راهنمای درمانگر برای حرکت – آموزش مهارت های حرکتی به بیمار ارتوپدی
16.02 MB 600 3
2,000
20
فیزیوتراپی عملی مبتنی بر شواهد
6.38 MB 497 0
2,000
21
اصول مدیریتی و نظارتی برای درمانگران فیزیکی
11.00 MB 459 0
2,000
22
عملکرد ورزشی و فیزیکی در استئو آرتریت – چشم انداز های پزشکی، عصبی عضلانی و رفتاری
2.89 MB 464 0
2,000
23
درمان غیر دارویی در مدیریت استئو آرتریت (آرتروز)
5.32 MB 448 0
2,000
24
تحریک الکتریکی برای اختلالات کف لگن
8.94 MB 532 0
2,000
25
ماساژ درمانی بالینی پایه – یکپارچه سازی آناتومی و درمان
11.15 MB 504 0
2,000

بارگزاری