# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مهارت عمومی برنامه نویسی سال تحصیلی 97-98
2.72 MB 509 0
رایگان
2
نقشه کشی گاز خانگی و تجاری سال تحصیلی 97-98
18.04 MB 300 0
رایگان
3
فرزکاری جلداول سال تحصیلی 97-98
8.16 MB 336 3
رایگان
4
دیوارسازی سال تحصیلی 97-98
10.14 MB 375 2
رایگان
5
اجرای راه پله سال تحصیلی 97-98
4.10 MB 282 0
رایگان
6
ترسیم نقشه های صنعتی خودرو سال تحصیلی 97-98
6.72 MB 464 0
رایگان
7
پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری سال تحصیلی 97-98
7.56 MB 312 3
رایگان
8
کف سازی و شیب بندی سال تحصیلی 97-98
4.02 MB 339 0
رایگان
9
پی سازی و کرسی چینی سال تحصیلی 97-98
4.12 MB 270 0
رایگان
10
آجرچینی سال تحصیلی 97-98
8.41 MB 268 2
رایگان
11
پرورش گیاهان آپارتمانی2 سال تحصیلی 97-98
1.96 MB 366 0
رایگان
12
پرورش گیاهان آپارتمانی1 سال تحصیلی 97-98
3.35 MB 278 3
رایگان
13
هنر درخانه2 سال تحصیلی 97-98
6.03 MB 378 0
رایگان
14
اتصال ماشین های یدک کش سال تحصیلی 97-98
916.87 KB 325 0
رایگان
15
فلزکاری جلد دوم سال تحصیلی 97-98
10.30 MB 268 0
رایگان
16
اصول ضبط مغناطیسی سال تحصیلی 97-98
3.29 MB 315 1
رایگان
17
هرس درختان میوه (دانه دار، هسته دار) سال تحصیلی 97-98
758.28 KB 263 0
رایگان
18
تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد5 سال تحصیلی 97-98
17.80 MB 283 3
رایگان
19
آیش وتناوب،برداشت ونگهداری محصولات سال تحصیلی 97-98
2.18 MB 258 1
رایگان
20
کشت گندم و جو سال تحصیلی 97-98
4.89 MB 455 1
رایگان
21
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE6 سال تحصیلی 97-98
3.03 MB 267 0
رایگان
22
هنر درخانه3 سال تحصیلی 97-98
8.88 MB 275 1
رایگان
23
هنر درخانه1 سال تحصیلی 97-98
2.17 MB 448 0
رایگان
24
صفحه گستردهExcel2007 سال تحصیلی 97-98
4.94 MB 269 1
رایگان
25
عیب یابی و تعمیر رادیو ضبط سال تحصیلی 97-98
10.20 MB 270 0
رایگان

بارگزاری