Digital Tutors - Rigging Your First Character in MODO-701

Digital Tutors - Rigging Your F ...

برای متحرک سازی یک کاراکتر در ابتدا باید اسکلت حرکتی آن را ایجاد نمود. به فرایند اسکلت سازی برای کاراکترهای سه بعدی Rigging گفته می شود. در این کورس آ ...

دانلود 1
1.24 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction To Modo

Digital Tutors - Introduction T ...

یکی از نرم افزار های محبوب برای مدل سازی و انیمیشن سازی برنامه Modo می باشد ، بوسیله این نرم افزار همچنین می توانید Sculpting و یا همان حجاری را انجام ...

دانلود 1
848.49 MB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Modeling in modo

Digital Tutors - Introduction t ...

Learn a time-saving workflow to automotive modeling and a multitude of modeling tools and techniques that can be used for film, games, and design. Con ...

دانلود 1
905.67 MB
رایگان
Digital Tutors - Creating Cartoon Characters in modo

Digital Tutors - Creating Carto ...

در این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه مدلسازی یک کاراکتر کارتونی از روی یک تصویر مرجع با ابزارها و امکانات مدلسازی ، حجاری ، اعمال بافت و رنگ آمیزی ن ...

دانلود 5
530.30 MB
رایگان

بارگزاری