# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Udemy - Make a real flag in Blender with physics simulation
707.86 MB 399 30
رایگان
2
Udemy - Learn 3D Modelling - The Complete Blender Creator Course
16.00 GB 628 38
رایگان
3
Skillshare - RealFlow Orca Animation Tutorial
844.41 MB 314 8
رایگان
4
CGMasters - The Animation Primer
3.60 GB 436 25
رایگان
5
Udemy - Master Architectural Visualization with Blender 3D - Design
2.61 GB 808 37
رایگان
6
Udemy - Make a low poly Autumn Scene in Blender and Unity in 30 min
294.50 MB 388 23
رایگان
7
Udemy - Learn 3D Animation - The Ultimate Blender Guide
4.27 GB 613 14
رایگان
8
Udemy - Houdini Game Art - Create foliage for Games with Houdini
2.24 GB 331 5
رایگان
9
Udemy - Game Asset Creation With Houdini - Season 1 - 3D Modelling in Houdini
4.96 GB 353 16
رایگان
10
Udemy - Architectural Design & Animation in Blender - 3D Graphics
1.08 GB 521 23
رایگان
11
Skillshare - Make a Low Poly Scene In Blender and Unity in 30 Minutes
274.54 MB 330 6
رایگان
12
Skillshare - Create & Design a Modern Interior in Blender
2.58 GB 393 9
رایگان
13
Skillshare - 3D Techniques with Digital Painting
2.26 GB 421 26
رایگان
14
CGCookie - Create Rigged Grease Pencil Animations
1.52 GB 953 30 5.0
رایگان
15
CGCookie - Acting for Animators
2.29 GB 402 8
رایگان
16
CGCircuit - VFX n GO - Houdini Rocks Vol 4a - Introduction to Dynamics
1.84 GB 385 9
رایگان
17
3DMotive - Intro to Keyshot 7
1.64 GB 314 7
رایگان
18
Udemy - Blender 3d basics an intuitive approach
1.90 GB 298 9
رایگان
19
Skillshare - Create Your First Walking Character in Blender
1.20 GB 303 22
رایگان
20
CGCookie - Rendering & Finishing a Blender Animation
1.99 GB 373 24 5.0
رایگان
21
CGCookie - Creating Mini Tanks for a Mobile Game
1.57 GB 276 8
رایگان
22
Udemy - Rhino3D The Complete Guide (incl. Grasshopper)
5.87 GB 471 31
رایگان
23
Udemy - Become a Rendering Pro with Keyshot
3.41 GB 474 13
رایگان
24
Skillshare - Create CG Clouds, Skies and Atmospheres for your artwork, Matte Painting and VFX
3.78 GB 300 2
رایگان
25
Pluralsight - Designing Hard Surface Characters with ZBrush and Keyshot
677.03 MB 410 28
رایگان
Udemy - Make a real flag in Blender with physics simulation

Udemy - Make a real flag in Ble ...

Requirements It's important that you have some familiarity with blender. Description With this crash course you're gonna be able to build your own ...

دانلود 30
707.86 MB
رایگان
Skillshare - RealFlow Orca Animation Tutorial

Skillshare - RealFlow Orca Anim ...

در این آموزش شبیه سازی نهنگ از شرکت Skillshare ، نحوه ایجاد انیمیشن نهنگ قاتل (orca) را با استفاده از Cinema 4D و Realflow را یاد میگیرید. شما با استف ...

دانلود 8
844.41 MB
رایگان
CGMasters - The Animation Primer

CGMasters - The Animation Prime ...

Blender Certified Trainer Lee Salvemini presents a complete learning path to master animation in this new course, The Animation Primer! Check out w ...

دانلود 25
3.60 GB
رایگان
Udemy - Master Architectural Visualization with Blender 3D - Design

Udemy - Master Architectural Vi ...

با مشاهده این دوره آموزشی قدم به قدم یاد می گیرید که چطور مصورسازی های معماری را با بلندر انجام دهید.

دانلود 37
2.61 GB
رایگان
Udemy - Make a low poly Autumn Scene in Blender and Unity in 30 min

Udemy - Make a low poly Autumn ...

استفاده از شبکه های چند ضلعی معمولا در ساخت بازیهای کاپیوتری استفاده میشود و میتواند جذابیت های خوبی نیز پدید بیاورد ، در این آموزش که توسط موسسه آموز ...

دانلود 23
294.50 MB
رایگان
Udemy - Learn 3D Animation - The Ultimate Blender Guide

Udemy - Learn 3D Animation - Th ...

این دوره مدل سازی سه بعدی را با Blender برای بازی های Unity آموزش می دهد. در این ویدئو نحوه استفاده از Blender ، ساخت انیمیشن ، نحوه توسعه پلتفرم ، به ...

دانلود 14
4.27 GB
رایگان
Udemy - Houdini Game Art - Create foliage for Games with Houdini

Udemy - Houdini Game Art - Crea ...

Description This course will take you through the step necessary to create realtime foliage using Houdini. Starting from reference pictures, we wi ...

دانلود 5
2.24 GB
رایگان
Udemy - Game Asset Creation With Houdini - Season 1 - 3D Modelling in Houdini

Udemy - Game Asset Creation Wit ...

در این دوره مدلینگ در هودینی از شرکت Udemy ، با نحوه ایجاد دارایی آماده بازی با استفاده از ورک فلوی رویه ایی هودینی و مدلینگ سه بعدی آشنا خواهید شد. و ...

دانلود 16
4.96 GB
رایگان
Udemy - Architectural Design & Animation in Blender - 3D Graphics

Udemy - Architectural Design &a ...

در این آموزش طراحی معماری از شرکت Udemy ، با طراحی و ایجاد انیمیشن های معماری و مدلینگ سه بعدی در نرم افزار بلندر همراه با یه پروژه کامل آشنا خواهید ش ...

دانلود 23
1.08 GB
رایگان
Skillshare - Make a Low Poly Scene In Blender and Unity in 30 Minutes

Skillshare - Make a Low Poly Sc ...

Learn how to make simple low poly art in Blender and then import it to Unity3D. One of the best features is that you can watch the courses at any ...

دانلود 6
274.54 MB
رایگان
Skillshare - Create & Design a Modern Interior in Blender

Skillshare - Create & Desig ...

در این دوره طراحی داخلی مدرن از شرکت Skillshare ، صفر تا صد یک شبیه سازی داخلی را در بلندر را خواهیم ساخت. به دنبال آموزش نحوه طراحی رندرهای داخلی بسی ...

دانلود 9
2.58 GB
رایگان
Skillshare - 3D Techniques with Digital Painting

Skillshare - 3D Techniques with ...

در این دوره تکنیک های سه بعدی نقاشی از شرکت Skillshare ، مهارت های اصولی مورد نیاز برای تعامل با بلندر به عنوان نرم افزار رایگان ، با ورک فلوی دو بعدی ...

دانلود 26
2.26 GB
رایگان
CGCookie - Create Rigged Grease Pencil Animations

CGCookie - Create Rigged Grease ...

در این آموزش ایجاد انیمیشن کوتاه از شرکت CGCookie ، مربی دوره از طریق یه پروژه ساده ، یه کاراکتر دو بعدی با دست ساخته شده را با یه ریگ سه بعدی برای ان ...

دانلود 30
1.52 GB
رایگان
5.0
CGCookie - Acting for Animators

CGCookie - Acting for Animators

آموزش مهارت های پایه ای بازی در زمینه انیمیشن شخصیت 3D با Blender

دانلود 8
2.29 GB
رایگان
CGCircuit - VFX n GO - Houdini Rocks Vol 4a - Introduction to Dynamics

CGCircuit - VFX n GO - Houdini ...

In this course I cover a variety of material and I introduce you to Houdini. In the first lessons I talk about proceduralism and interface, but we tou ...

دانلود 9
1.84 GB
رایگان
3DMotive - Intro to Keyshot 7

3DMotive - Intro to Keyshot 7

در این مطلب به آموزش Keyshot می پردازیم. دوره رندرینگ مقدمه ایی بر کیشات 7 برای شما عزیزان تهیه شده است. خیلی از برنامه ها هستند که میتوانند رندرهای ب ...

دانلود 7
1.64 GB
رایگان
Udemy - Blender 3d basics an intuitive approach

Udemy - Blender 3d basics an in ...

این سن اطلاعات است. بسیاری از فیلم های آنلاین در مورد یادگیری اصول مبدل Blender وجود دارد. اما در طول سالها متوجه شدم که اکثر آنها در مورد نکات و ترفن ...

دانلود 9
1.90 GB
رایگان
CGCookie - Rendering & Finishing a Blender Animation

CGCookie - Rendering & Fini ...

در این آموزش رندرینگ انیمیشن از شرکت آموزشی CGCookie ، ورک فلوی Kent برای رندرینگ یک شات انیمیشنی را با نرم افزار Blender یاد بگیرید. این دوره شامل مو ...

دانلود 24
1.99 GB
رایگان
5.0
CGCookie - Creating Mini Tanks for a Mobile Game

CGCookie - Creating Mini Tanks ...

در این آموزش ایجاد تانک از شرکت آموزشی CGCookie ، همه چیز رو در مورد ایجاد تانک های کوچک برای یک بازی موبایل در بلندر را یاد خواهید گرفت. همه مباحث مد ...

دانلود 8
1.57 GB
رایگان
Udemy - Become a Rendering Pro with Keyshot

Udemy - Become a Rendering Pro ...

این دوره رندرینگ در موتور کی شات برای طراحان داخلی، معماران، طراحان محصول، مهندسان مکانیک و همه کسایی که میخواهند مدلهای واقعی را رندر بگیرند، مناسب م ...

دانلود 13
3.41 GB
رایگان
Skillshare - Create CG Clouds, Skies and Atmospheres for your artwork, Matte Painting and VFX

Skillshare - Create CG Clouds, ...

در این آموزش ایجاد آسمان از شرکت Skillshare ، تکنیک هایی برای ایجاد ابر ها ، آسمان و اتمسفر را در نرم افزار Vue خواهید آموخت. اگه نمونه کار شما واقعی ...

دانلود 2
3.78 GB
رایگان
Pluralsight - Designing Hard Surface Characters with ZBrush and Keyshot

Pluralsight - Designing Hard Su ...

ZBrush و Keyshot هر دو برنامه های بسیار قدرتمندی هستند که می توانند کارهای مختلفی را انجام دهند. توانایی استفاده موثر از هریک ازاین راهها به شما برای ...

دانلود 28
677.03 MB
رایگان

بارگزاری