# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد
3.51 MB 311 3
رایگان
2
بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در پی و تکیه گاه سدهای قوسی
4.19 MB 307 1
رایگان
3
تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی سنگی با نگرشی بر طرح کارون ۴
17.65 MB 357 1
رایگان
4
آنالیز پایداری حفریات زیرزمینی با نگرش ویژه به مغار نیروگاه دوم سد شهید عباسپور
4.47 MB 439 10 5.0
رایگان
5
طراحی سقف با استفاده از بتن - فولاد - چوب
438.06 KB 625 9
رایگان
6
بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از غلاف های فولادی
603.87 KB 757 9
رایگان
7
بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع مختلف فولادی
920.60 KB 469 7
رایگان
8
سازه فولادی
643.56 KB 443 11
رایگان
9
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات خورجینی
477.40 KB 574 5
رایگان
10
مقررات ملی ساختمان مبحث اول ( تعاریف)
1.49 MB 546 8
رایگان
11
مقررات ملی ساختمان مبحث دوم( نظامات اداری)
5.24 MB 723 14
رایگان
12
مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)
2.71 MB 557 9
رایگان
13
مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم
1.86 MB 531 7
رایگان
14
مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم
3.39 MB 488 8
رایگان
15
مقررات ملی ساختمان مبحث ششم
5.24 MB 764 9
رایگان
16
مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم
2.11 MB 439 7
رایگان
17
مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم
1.36 MB 520 13
رایگان
18
مقررات ملی ساختمان مبحث نهم
6.88 MB 489 9
رایگان
19
مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
359.36 KB 496 3
رایگان
20
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمان های فولادی
843.86 KB 507 2
رایگان
21
راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی
3.10 MB 580 13
رایگان
22
سازه های آجری
363.34 KB 519 6
رایگان
23
آئین نامه بتن ایران ( آبا )
451.52 KB 465 4
رایگان
24
طراحی جوش
2.13 MB 564 9
رایگان
25
طراحی پیچ و مهره در ساختمانهای فولادی
1.65 MB 517 14
رایگان
مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد

مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات برش ناپیوستگیهای باز ناممتد بوده که ناپیوستگیهای مذکور همگی ...

دانلود 3
3.51 MB
رایگان
بررسی اثر تراوش بر پایداری توده سنگ درزه دار در پی و تکیه گاه سدهای قوسی

بررسی اثر تراوش بر پایداری توده س ...

تکیه گاه و پی از حساسترین نقاط سدهای قوسی محسوب شده و البته از آسیب پذیرترین اجزاء این سدها می باشد، لذا شناخت نقاط ضعف آنها از اولویتهای اصلی خواهد ب ...

دانلود 1
4.19 MB
رایگان
تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی سنگی با نگرشی بر طرح کارون ۴

تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی سنگ ...

تحلیل پایداری عموما به منظور دستیابی به یک طراحی ایمن و قابل اجرا فضاهای زیرزمینی و شیروانیها و سدها و یا شرایط تعادل و نوع پتانسیل شکست، با توجه به ن ...

دانلود 1
17.65 MB
رایگان
طراحی سقف با استفاده از بتن - فولاد - چوب

طراحی سقف با استفاده از بتن - فول ...

طرح ساخت ترکیبی ساختمان با استفاده از تیرهای فلزی و چوب برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.طرح ارائه شده باعث کاهش هزینه اقتصا دی افزا ...

دانلود 9
438.06 KB
رایگان
بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از غلاف های فولادی

بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده ا ...

مقوله ی مقاومت سازی لرزه ای پلها به دلیل نقش مهم این سازه در ایجاد ارتباط و امداد رسانی بعد از زلزله و همچنین از دیدگاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخور ...

دانلود 9
603.87 KB
رایگان
بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع مختلف فولادی

بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع م ...

قسمتی از متن کتاب: 1-مقدمه روشهای تحلیل کاربردی غیرالاستیک سازه ها که هم اکنون به طور معمول استفاده می شوند بر مبنای روش مفصل پلاستیک می باشد. این ر ...

دانلود 7
920.60 KB
رایگان
سازه فولادی

سازه فولادی

معیار طراحی سازه ها قبل از دستیابی بشر به رفتار سازه ها و مصالح بر اساس تجربه و احساس طراح از رفتار فیزیکی سازه انتخاب میگردید. طراحی فرآیندی است که ا ...

دانلود 11
643.56 KB
رایگان
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات خورجینی

اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار قا ...

در تحقیق حاضر به منظور تعیین ضریب مقاومت افزون قابهای دارای اتصالات خورجینی سه نوع سیستم ساختمانی در نظر گر فته شد:1. قاب های مهاربندی نشده دارای اتصا ...

دانلود 5
477.40 KB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث اول ( تعاریف)

مقررات ملی ساختمان مبحث اول ( تعا ...

این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهندسین عمران است ...

دانلود 8
1.49 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث دوم( نظامات اداری)

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم( نظام ...

این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهندسین عمران است ...

دانلود 14
5.24 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)

مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظ ...

این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهندسین عمران است ...

دانلود 9
2.71 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم

مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم

الزامات عمومی ساختمان این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد ام ...

دانلود 7
1.86 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم

صالح و فراورده‌های ساختمانی این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز م ...

دانلود 8
3.39 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث ششم

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم

بارهای وارد بر ساختمان این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد ا ...

دانلود 9
5.24 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم

مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم

پی و پی سازی این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهن ...

دانلود 7
2.11 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم

مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم

طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا ...

دانلود 13
1.36 MB
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث نهم

مقررات ملی ساختمان مبحث نهم

طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد و ...

دانلود 9
6.88 MB
رایگان
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمان های ...

طرح و اجرای ساختمان های فولادی این کتاب ویرایش قبلی مبحث 10 میباشد ولی طراحی به روش تنش مجاز برای ویرایش جدید مشابه قبلی است ولی فصل 3-10 کتاب کا ...

دانلود 2
843.86 KB
رایگان
راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی

راهنمای اتصالات در ساختمان های فو ...

‏آشنایی با جوشکاری و علائم جوشکاری * واکنش تکیه گاهی تیرهای ساده * واکنشهای تکیه گاهی تیرهای دوسرگیردار * جداول مقاومت برشی نبشی های جان * اتصال س ...

دانلود 13
3.10 MB
رایگان
آئین نامه بتن ایران ( آبا )

آئین نامه بتن ایران ( آبا )

آیین نامه بتن ایران(آبا) کتابی است نوشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در سال ۱۳۷۹ از سوی نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منتشر شده است. دف ...

دانلود 4
451.52 KB
رایگان
طراحی جوش

طراحی جوش

در طراحی سازه های فولادی ، طراحی جوش بخش بسیار مهم و حساسی میباشد. در این مطلب سعی شده نحوه طراحی انواع جوشها در اتصالات با مثالهای متنوع توضیح داده ...

دانلود 9
2.13 MB
رایگان
طراحی پیچ و مهره در ساختمانهای فولادی

طراحی پیچ و مهره در ساختمانهای فو ...

همان طور که میدانید در طراحی اتصالات یا از جوش استفاده میشود یا پیچ و مهره از آنجا که اجرای جوش نیاز به دقت فراوانی دارد در سازهای مهم معمولا از پیچ ...

دانلود 14
1.65 MB
رایگان

بارگزاری