# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آموزشگاه زبان های خارجی
323.39 KB 368 0
1,000
2
تأسیس آموزشگاه کامپیوتر
326.97 KB 860 0
1,000
3
آموزشگاه رانندگی
302.18 KB 752 0
1,000
4
آموزشگاه حسابداری
298.63 KB 907 1 5.0
1,000
5
آموزشگاه علمی آزاد
229.94 KB 902 0
1,000
آموزشگاه زبان های خارجی

آموزشگاه زبان های خارجی

رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انت ...

323.39 KB
1,000 تومان
تأسیس آموزشگاه کامپیوتر

تأسیس آموزشگاه کامپیوتر

به منظور تأسیس یک آموزشگاه کامپیوتر می بایست ابتدا مجوزات مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای گرفت سپس می توان در مورد تهیه تجهیزات کار اقدام نمود مکان ...

326.97 KB
1,000 تومان
آموزشگاه رانندگی

آموزشگاه رانندگی

افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی و تمایل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بی رویه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درونشهر ی شهروندان افزایش یافته و آ ...

302.18 KB
1,000 تومان
آموزشگاه حسابداری

آموزشگاه حسابداری

انجام هر فعالیت اقتصادی ، مستلزم ایجاد سازوکار ی برای نگهدار ی و ثبت گردشهای انواع مالی، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهیلات و ... است. به این منظور از ...

دانلود 1
298.63 KB
1,000 تومان
5.0
آموزشگاه علمی آزاد

آموزشگاه علمی آزاد

رشد سریع جمعیت در دهه های 1350 و 60 موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده ...

229.94 KB
1,000 تومان

بارگزاری