# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
کاربردهای فناوری نانو برای بهبود در بهره وری انرژی و مدیریت زیست محیطی
18.34 MB 250 0
رایگان
2
تولید برق انرژی در اروپا : در حال حاضر و آینده نقش متعارف منابع انرژی در نسل منطقه برق
13.06 MB 251 0
رایگان
3
مبتنی بر گرافن دستگاه های انرژی
11.70 MB 245 0
رایگان
4
امنیت سایبر: تجزیه و تحلیل ترافیک، فناوری و اتوماسیون
5.58 MB 247 0
رایگان
5
لیزر پیشرفته: لیزر فیزیک و تکنولوژی برای کاربردی و بنیادی علوم
9.01 MB 338 0
رایگان
6
لیزر پیشرفته: لیزر فیزیک و تکنولوژی برای کاربردی و بنیادی علوم
9.01 MB 330 0
رایگان
7
کارآفرینی تکنولوژی: رساله در کارآفرینان و کارآفرینی برای و در سرمایه گذاری های فن آوری
13.47 MB 202 0
رایگان
8
کارآفرینی فناوری : رسالهای در کارآفرینان و کارآفرینی و فناوری سرمایه گذاری
15.26 MB 208 0
رایگان
9
آب برای انرژی و تولید سوخت
17.65 MB 206 0
رایگان
10
شیمی و فناوری نفت
15.86 MB 279 0
رایگان
11
شبکه های هوشمند: ابرها، ارتباطات، منبع باز، و اتوماسیون
12.28 MB 307 0
رایگان
12
منابع انرژی: در دسترس بودن، مدیریت، و اثرات زیست محیطی
10.12 MB 262 0
رایگان
13
طراحی بهینه سیستم های انرژی های تجدید پذیر : ریز شبکه و روش شبکه طبیعت
53.01 MB 249 0
رایگان
14
سیاست مالی برای انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست پایدار
4.88 MB 285 0
رایگان
15
عملکرد بالا محاسبات در قدرت و انرژی سیستم
12.43 MB 212 1
رایگان
16
برداشت از انرژی با مواد و ابزار کاربردی و مایکروسیستمز
11.44 MB 231 0
رایگان
17
تجزیه و تحلیل سیستم توزیع و اتوماسیون
14.58 MB 242 0
رایگان
18
انرژی باد: انرژی تجدید پذیر و محیط زیست نسخه 2
31.69 MB 215 0
رایگان
19
سیستم های انرژی انعطاف پذیر - انرژیهای تجدید پذیر : باد ، خورشیدی، آبی
26.13 MB 298 0
رایگان
20
برداشت سنسور سیستم خودمختار انرژی: طراحی ، تجزیه تحلیل و پیاده سازی عملی
13.94 MB 223 0
رایگان
21
طراحی برق برای اقیانوس موج و سیستم های انرژی جزر و مدی
25.49 MB 297 0
رایگان
22
برنامه نویسی گرافیک 3D برای تعبیه دستگاه: الگوریتم های کارآمد انرژی و معماری
5.13 MB 312 0
رایگان
23
Plunkett را تجدید پذیر، Alt. و آبی. سالنامه صنعت انرژی 2012: تجدید پذیر، جایگزین و هیدروژن انرژی صنعت تحقیقات بازار، آمار، روند و شرکت های پیشرو
4.98 MB 215 0
رایگان
24
سیستم های انرژی سبزتر : فن آوری های انرژی تولید با حداقل اثرات زیست محیطی
36.09 MB 205 0
رایگان
25
تجزیه برای جایگزین نسل انرژی
13.20 MB 249 0
رایگان

بارگزاری