# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
محیط های واقعیت افزوده برای تصویربرداری پزشکی و مداخلات حمایت شده با رایانه
44.82 MB 234 0
2,000
2
مدیریت و فناوری مطب پزشکی – رویکرد کاربردی
71.59 MB 293 1
2,000
3
فناوری اطلاعات در تحقیق زیست پزشکی
45.30 MB 293 0
2,000
4
چشم انداز پزشکی کامپیوتر – تکنیک های و کاربرد های شناخت در تصویربرداری پزشکی
74.57 MB 342 0
2,000
5
مغز و انفورماتیک سلامت
36.40 MB 271 0
2,000
6
فناوری برای رونویست پزشکی (مدیکال ترانسکریپشنیست)
44.48 MB 215 0
2,000
7
مایکروسافت اکسل 2010 برای حرفه ای های پزشکی
24.81 MB 315 0
2,000
8
سیستم ها و فناوری های مهندسی زیست پزشکی
41.97 MB 236 0
2,000
9
انفورماتیک بهداشت و درمان
24.31 MB 244 0
2,000
10
آنالیز شکل در آنالیز تصویر پزشکی
21.61 MB 247 0
2,000
11
امتحان مروری برنامه نویسی پزشکی 2014 – صدور مرحله گواهینامه با ICD-9-CM
34.12 MB 240 0
2,000
12
روش ها در انفورماتیک زیست پزشکی – رویکردی عملگرایانه
25.99 MB 197 0
2,000
13
سیستم های نرم افزار ابرداده محور در زیست پزشکی – طراحی سیستم هایی که قادر به انطباق با تغییر دانش هستند
20.62 MB 357 0
2,000
14
یادگیری ماشین در انفورماتیک بهداشت و درمان
8.05 MB 287 0
2,000
15
تبدیل اطلاعات به شواهد – پرایمر آماری برای شاغلین در پزشکی
6.90 MB 278 0
2,000
16
انفورماتیک پزشکی، مبانی و کاربرد های سلامت الکترونیکی
41.23 MB 248 0
2,000
17
ارزیابی اطلاعات-تئوری هستی شناسی های محاسباتی زیست پزشکی
6.59 MB 267 0
2,000
18
انفورماتیک پزشکی، سلامت الکترونیکی – اصول و کاربرد ها
12.41 MB 311 0
2,000
19
دستور کار برای برنامه نویسی گام به گام در پزشکی
17.98 MB 266 0
2,000
20
ادغام تحقیقات کیفی – انتخاب رویکرد راست
6.31 MB 353 0
2,000
21
سیستم های مصنوعی تطبیقی در پزشکی – نظریه ها و مدل های جدید برای کاربرد های جدید در دنیای واقعی
20.20 MB 223 0
2,000
22
پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات پزشکی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
16.53 MB 241 0
2,000
23
انفورماتیک پزشکی
6.74 MB 343 0
2,000
24
انفورماتیک سلامت روانی
5.38 MB 353 0
2,000
25
پیشرفت های اخیر در پردازش سیگنال مهندسی پزشکی
52.57 MB 277 0
2,000

بارگزاری