# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
محیط های واقعیت افزوده برای تصویربرداری پزشکی و مداخلات حمایت شده با رایانه
44.82 MB 349 0
2,000
2
مدیریت و فناوری مطب پزشکی – رویکرد کاربردی
71.59 MB 409 1
2,000
3
فناوری اطلاعات در تحقیق زیست پزشکی
45.30 MB 419 0
2,000
4
چشم انداز پزشکی کامپیوتر – تکنیک های و کاربرد های شناخت در تصویربرداری پزشکی
74.57 MB 460 0
2,000
5
مغز و انفورماتیک سلامت
36.40 MB 388 0
2,000
6
فناوری برای رونویست پزشکی (مدیکال ترانسکریپشنیست)
44.48 MB 408 0
2,000
7
مایکروسافت اکسل 2010 برای حرفه ای های پزشکی
24.81 MB 490 0
2,000
8
سیستم ها و فناوری های مهندسی زیست پزشکی
41.97 MB 365 0
2,000
9
انفورماتیک بهداشت و درمان
24.31 MB 380 0
2,000
10
آنالیز شکل در آنالیز تصویر پزشکی
21.61 MB 376 0
2,000
11
امتحان مروری برنامه نویسی پزشکی 2014 – صدور مرحله گواهینامه با ICD-9-CM
34.12 MB 362 0
2,000
12
روش ها در انفورماتیک زیست پزشکی – رویکردی عملگرایانه
25.99 MB 311 0
2,000
13
سیستم های نرم افزار ابرداده محور در زیست پزشکی – طراحی سیستم هایی که قادر به انطباق با تغییر دانش هستند
20.62 MB 467 0
2,000
14
یادگیری ماشین در انفورماتیک بهداشت و درمان
8.05 MB 480 0
2,000
15
تبدیل اطلاعات به شواهد – پرایمر آماری برای شاغلین در پزشکی
6.90 MB 408 0
2,000
16
انفورماتیک پزشکی، مبانی و کاربرد های سلامت الکترونیکی
41.23 MB 359 0
2,000
17
ارزیابی اطلاعات-تئوری هستی شناسی های محاسباتی زیست پزشکی
6.59 MB 393 0
2,000
18
انفورماتیک پزشکی، سلامت الکترونیکی – اصول و کاربرد ها
12.41 MB 438 0
2,000
19
دستور کار برای برنامه نویسی گام به گام در پزشکی
17.98 MB 387 0
2,000
20
ادغام تحقیقات کیفی – انتخاب رویکرد راست
6.31 MB 567 0
2,000
21
سیستم های مصنوعی تطبیقی در پزشکی – نظریه ها و مدل های جدید برای کاربرد های جدید در دنیای واقعی
20.20 MB 323 0
2,000
22
پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل هوشمند اطلاعات پزشکی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
16.53 MB 397 0
2,000
23
انفورماتیک پزشکی
6.74 MB 444 0
2,000
24
انفورماتیک سلامت روانی
5.38 MB 483 0
2,000
25
پیشرفت های اخیر در پردازش سیگنال مهندسی پزشکی
52.57 MB 391 0
2,000

بارگزاری